Eld i baken

Medan skogsbränderna härjade som värst åkte flera partiledare ut till de olika brandplatserna för att visa sitt deltagande och intresse samt för att få positiva rubriker så här inför valet. Men politisk teater släcker inga bränder. Inte heller politiker som orerar, poserar och politiserar.

Räddningstjänsterna gjorde ett fantastiskt jobb tillsammans med många frivilliga landet runt, men de knäade av utmattning. Politikerna besökte ledningsplatser och hävdade att vår krisberedskap är god.  Ren lögn och hittepå! Bristen på ledning och tydligt ansvar visade sig vara det verkliga problemet med ledningskollaps som följd.

Framför en brandbil dök Isabella Lövin upp iklädd vit mundering. Hon höll ett sorgesamt tal om klimatförändringar och om hur viktigt det är att Sverige nu tar täten i miljöarbetet Har vi inte redan det enligt henne? Framför en bit nedbrunnen skog beklagade sig Jonas Sjöstedt över vår dåliga brandbekämpningskapacitet.

Annie Lööf ville förstås heller inte missa detta tillfälle att posera och orera. För att visa handlingskraft  passade en bekymrad Lööf på att vifta med armarna medan hon spontant föreläste för brandmän, vårdpersonal och hemvärnet på krisledningsplatsen.

Stefan Löfven ville inte vara sämre, men eftersom han deltog i ett bröllop i USA tillsammans med medlemmar ur Kennedyfamiljen, dröjde det innan han sent om sider dök upp på en av brandplatserna. Brandbil och räddningspersonal gav effektfull inramning för hans presskonferenser, där han bl a passade på att kritisera de partiledare som inte besökt brandplatserna, t ex Jimmy Åkesson.

Löfven hade tydligen missat att Paula Bieler, SD, var en av de hemvärnssoldater som var med på plats för att bekämpa skogsbränderna och på Facebook kunde man se bilder av Mattias Karlsson, också SD, som hjälpte byalaget med att samla in hö i torkan. De som visar handlingskraft genom att kliva rakt in i verkligheten får inga rubriker i de stora papperstidningarna, inte heller i radio och TV. Därför kan det vara svårt att hålla koll på vad som sker i den humanitära stormakten, i synnerhet när man är på bröllop på en annan kontinent.

När TV4 frågar Löfven om orsaken till det svåra läget svarar han:

-Jag vill inte hålla på med det nu. Jag har fokus på att bränderna ska slockna. De som vill hålla på med det där käbblet, de får ägna sig åt det. Jag har faktiskt viktigare saker för mig. Vi kan ta en diskussion och en utvärdering efteråt och den ser jag fram emot.

Att regeringen vill tillsätta en särskild utredning för att utvärdera sommarens insatser är ingen kioskvältare. Genom att hävda att man inte vill föregripa utredarens slutsatser, hoppas regeringen naturligtvis slippa svara på besvärliga frågor innan valet.

Med bred politisk enighet har Sverige i decennier rustat ner sin förmåga att möta kriser av olika slag. Som ett resultat av den katastrofala branden i Västmanland sommaren 2014 tillsatte Alliansregeringen i augusti 2014 en särskild utredare för att granska branden. I november 2014 presenterade utredaren Aud Sjökvist sina preliminära fynd. Hon riktade hård kritik mot krishanteringen under skogsbranden i Västmanland. Och vad gjorde den rödgröna röran? Den lade inte långt därefter ner hennes utredning av ”ekonomiska skäl”. För att lägga locket på av rädsla för att hennes kritik skulle bli offentlig enl Sjökvist.

Istället gav den numera sparkade inrikesministern, Anders /dr/Ygeman, uppdraget att fortsätta granskningen till MSB, en myndighet utan egentligt fokus underställd regeringen.  Därmed blev deras uppgift också att bedöma sin egen insats. Egna/interna utredningar av egna bristerär som bekant ingen framgångsrik lednings- och förvaltningsmodell. Det är heller inte särskilt förtroendeingivande. För att genomföra utredningen tillsatte MSB en arbetsgrupp med sex personer, som arbetade som mest halvtid med uppdraget. Myndigheten uppskattar att kostnaden blev tre miljoner kronor, d v s fyra ggr så dyr som Sjökvists utredning.

– När man ringde mig och sa att min utredning skulle läggas ner på grund av ekonomiska skäl, så nämndes också att man skulle få det gjort gratis inom MSB-ramen, säger Aud Sjökvist till Expressen (29/7).

MSB:s utredning tog 14 månader och föreslog tre nya utredningar. Räddningstjänsutredningen lämnades till regeringen för drygt en månad sedan, d v s efter nästan en hel mandatperiod! Den rödgröna röran har under sin tid vid makten m a o inte klarat av att presentera annat än utredningar trots erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014. Nu föreslår Löfven m fl ytterligare diskussioner och utvärderingar när årets bränder är släckta. Denna regering har sannerligen tillfogat Sverige större skada och kostnader än årets bränder.

På Ledarsidorna skriver Johan Westerholm (30/7) att MSB 2008-2018 anslagit minst 26 MSEK till vad de betraktar som mer akuta samhällsproblem, t ex brandmannaheroism och behovet av könsneutrala rullstolsanpassade duschrum på brandstationerna. Dessa miljoner hade räckt till ca 100 km brandslang anpassade för skogsbränder, men miljonerna satsades på intersektionella genusstudier istället för på den dokumenterade brist på materiel som finns ute i de lokala brandbekämpningsstyrkorna. Man tar sig för pannan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *