Hit går pengarna del 1: Sydsudan

80.055 kronor är ett fantastiskt resultat. Men vi har inte pratat särskilt mycket om var pengarna går. Därför ska vi nu i fyra olika delar presentera fyra olika projekt som vi valt att stötta. Alla dessa ingår i den stora nationella fasteinsamlingen ”Allt för att utrota hungern”.

Det första landet vi har valt att stötta är Sydsudan – världens yngsta land (kom till juli 2011).
I detta land finns flera stora problem så som utbredd fattigdom, brist på vägar och spänningar mellan folkgrupper.

Men landet har också möjligheter.

Svenska kyrkan stöder långsiktig utveckling i Sydsudans största delstat Jonglei. Den är minst utvecklad och fattigdomen är stor.

Utvecklingsarbetet handlar bl a om matförsörjning. Därför är bättre utsäde, bättre jordbruksmetoder och flera olika sorters grödor så viktiga.

Sydsudan är rikt på bördig jordbruksmark och skulle på sikt kunna bli Afrikas nya kornbod.

RENT VATTEN, SKOLOR OCH KONFLIKTSLÖSNING

Vatten är förutsättningen för allt liv. Därför borras brunnar. Varje by utser en vattenkommité som vårdar och underhåller brunnen för att minska risken för vattenburna sjukdomar.
Diarré och uttorkning gör att många barn dör, vilket kan udvikas med ökad kunskap och enkel handhygien.

Sydsudans många konflikter gör det svårt för barnen att gå i skolan. Men skolornas tillgänglighet och kvalitet förbättras hela tiden.

En fungerande stat kan inte byggas utan försoning. Samtal om konfliktlösning, utbildning i icke-våldsmetoder och gemensamma sportaktiviteter för unga från olika
folkgrupper är exempel på hur försoningsarbetet utformas i byarna.

Allt detta är vi med och stöttar via Play for Charity.

***

FAKTA – SYDSUDAN

Afrikas största land Sudan delades i juli 2011 efter en beslutande folkomröstning och den södra delen blev en egen nation, Sydsudan.
Det är en sekulär stat som erkänner alla religioner.
Befolkningen på mellan åtta och nio miljoner utgörs till största delen av traditionellt boskapsskötande nilotiska folkslag.
Social service och infrastruktur är undermålig eller saknas helt i stora delar av landet. Över 1,3 miljoner barn går inte i skolan.
Svenska kyrkans partner Lutherska världsförbundet arbetar i Sydsudan med långsiktigt utvecklingsbistånd.

Källa: Svenska kyrkans insamlingskatalog 2013.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *