Bloggen tar semester!

semester

Animation: gjord av Jakob i MS Paint.

***

Kära läsare!

Från och med i dag kommer det bli en paus här på bloggen.
Pausen sträcker sig över hela sommaren.

Det är i dagsläget oklart om bloggen kommer fortsätta i höst.

Vi får passa på att tacka för en otroligt händelserik och intensiv säsong.
Man måste minst sagt vara på alerten för att hänga med i all innebandy i den här staden och det känns som att vi har lyckats bra med det.
Jag hoppas att ni är nöjda med vårt arbete!

Tack till alla er som har följt oss under säsongen och ett extra tack till alla som var med och stöttade vår välgörenhetskampanj.

Glad sommar på er!

 

Hit går pengarna del 4: Uganda

Detta är det fjärde och sista projekt som vi valt att stötta med våra insamlade pengar: 

Under inbördeskriget på 1990-talet tvingades många på flykt i norra Uganda.
De miste det mesta och blev beroende av hjälp.
I dag har de flesta återvänt och försöker starta ett nytt liv men utmaningarna är många.
Kinyera Benson misshandlades svårt av rebeller under kriget.
Idag har han ett jordbruk tillsammans med sin fru Margaret, men ibland somnar de hungriga.
Och han känner fortfarande av smärtor efter misshandeln.
– Ibland kan för mycket eller för lite regn göra att vi går hungriga. Om vi inte har tillräckligt tvingas vi köpa mat på marknaden. På sistone har skörden varit dålig, säger Kinyera.

Svenska kyrkans samarbetspartner organiserar bönderna i grupper. De får plantor och utbildas i nya jordbruksmetoder, småsparande och vatten- och sanitetsfrågor. För att sprida kunskap även till barn utbildas elever i 12 grundskolor i ämnen som miljö, hiv
och sanitetskunskap.
Genom ACT-alliansen arbetar Svenska kyrkan för att förbättra barns och mödrars hälsa. I Kitgum erbjuds gravida och ammande kvinnor kurser i att laga näringsrik mat åt sig och åt sina barn och i många av byarna borras nya brunnar och gamla lagas så att familjerna ska ha rent vatten.

ugand

Margaret Benson pussar sin nybadade son. Hon är glad över att de har rent vatten att dricka och att bada honom i.
Foto: LWF, Uganda.

I Kitgum tilltog under våren 2012 de förödande effekterna av en hittills okänd sjukdom som främst drabbar barn i åldrarna 5–13 år. Den påverkar hjärnan, barnen blir lätt apatiska och
nickar med huvudet. Därav namnet på sjukdomen, The nodding disease.

Efter en tids sjukdom är barnen totalt funktionshindrade och beroende av anhöriga.
Många dör. Att det inte finns någon bot, knappast någon behandling och att familjerna inte vet om sjukdomen kan smitta, gör situationen oerhört svår att hantera.
– Drabbade familjer stigmatiseras och blir isolerade och många vet inte om att det finns hjälp att få, säger Marc Simbizi från Svenska kyrkan, som besökt området flera gånger.

Arbetet för bättre kost, rent vatten och sanitet kommer också de drabbade familjerna till del. Det motverkar undernäring och vattenburen smitta, och hjälper dem att
hantera situationen.

Våra gåvor går till arbete med:

• Vattenförsörjning
• Utbildningar om hiv och aids
• Arbete för mänskliga rättigheter
• Livsmedelssäkerhet
• Vaccination av barn
• Organisering av ekonomiskt
småsparande
• Näringsrik kost till gravida kvinnor
• Utbildning i sanitet i hemmen
• Trädplantering

Hit går pengarna del 3: Centralamerika

Detta är det tredje av fyra projekt som vi valt att stötta via vår välgörenhetskampanj:

I Centralamerika finns några av världens fattigaste länder.
Människorna är beroende av jordbruk för att försörja sig och odlar bland annat majs och bönor. Därför är vädret ett ständigt hot.
Brott mot mänskliga rättigheter förhindrar också människors möjlighet till
trygghet och försörjning. Flera av grödorna är mycket känsliga för vädrets växlingar.
De kräver vatten för att överleva, men ett par veckors alltför intensivt regnande kan få skörden att ruttna bort.

Centralamerika med sitt känsliga läge – inklämt mellan två världshav – är hårt drabbat av tropiska oväder med stora mängder regn.

Klimatförändringarnas påverkan blir allt tydligare med fler oväder som följd. Många odlar dessutom på branta bergssluttningar där skogen har skövlats. Det leder till jordskred
när den lätta vulkaniska jorden tyngs av för mycket
regnvatten.

central

Detta är en tank för att samla upp regnvatten som jag har fått hjälp med att bygga. Det har förändrat mycket för mig. Jag saknar ofta vatten till mina odlingar, vatten är en bristvara, men sedan jag fått hjälp med att ta vara på det vatten som finns kan jag odla här hemma, berättar Vicente Jaxcal, 59 år, boende i Alta Verapaz som ligger i centrala Guatemala.

Foto: Magnus Aronson/IKON.

***

Ett annat stort problem som hindrar människors möjlighet att odla och försörja sig är bristen på egen odlingsmark. Många gånger kränks mänskliga rättigheter
då de stora företagens intressen får förtur på bekostnad av ursprungsbefolkningens
rätt till land.

Svenska kyrkan stöder insatser i flera av Centralamerikas
länder. Fattiga småbönder får hjälp att starta jordbruksföreningar där de
kan få utbildning i hållbart och lönsamt jordbruk. Genom
att odla fler typer av grödor blir chansen större att man får något att äta och sälja.
Växtbarriärer med djupgående rötter binder jorden och erosionen minskar.
Uppfödning av höns och kaniner kan ge både mat till den egna familjen och ett överskott
till försäljning. Parallellt med detta utbildas människor och får kraft
att ta plats i utvecklingen av sitt samhälle.

I projektet ges också kurser som visar på kvinnors och mäns olika roller.
– Innan kursen var jag som många andra män omkring mig. Jag saknade respekt för min hustru och mina barn. Kursen har motiverat mig att skicka barnen till skolan, att hjälpa till mer hemma. Att männen i det här samhället saknar kunskap leder till att de saknar respekt för sin familj, sina grannar och sina föräldrar, berättar Henrique Caal från Guatemala.

FAKTA
Åtta miljoner centralamerikaner lägger sig hungriga varje kväll.
Över hälften av befolkningen lever i fattigdom, varav 27 procent i
extrem fattigdom.
Centralamerika kallas den avsmalnade landförbindelsen mellan Nord- och Sydamerika.
Området består av sju länder, och Svenska kyrkan stöder verksamhet i tre: Guatemala,
Nicaragua och Honduras.
De Lutherska kyrkorna i de tre länderna ansvarar tillsammans för arbetet
med långsiktigt utvecklingsbistånd.