Hit går pengarna del 3: Centralamerika

Detta är det tredje av fyra projekt som vi valt att stötta via vår välgörenhetskampanj:

I Centralamerika finns några av världens fattigaste länder.
Människorna är beroende av jordbruk för att försörja sig och odlar bland annat majs och bönor. Därför är vädret ett ständigt hot.
Brott mot mänskliga rättigheter förhindrar också människors möjlighet till
trygghet och försörjning. Flera av grödorna är mycket känsliga för vädrets växlingar.
De kräver vatten för att överleva, men ett par veckors alltför intensivt regnande kan få skörden att ruttna bort.

Centralamerika med sitt känsliga läge – inklämt mellan två världshav – är hårt drabbat av tropiska oväder med stora mängder regn.

Klimatförändringarnas påverkan blir allt tydligare med fler oväder som följd. Många odlar dessutom på branta bergssluttningar där skogen har skövlats. Det leder till jordskred
när den lätta vulkaniska jorden tyngs av för mycket
regnvatten.

central

Detta är en tank för att samla upp regnvatten som jag har fått hjälp med att bygga. Det har förändrat mycket för mig. Jag saknar ofta vatten till mina odlingar, vatten är en bristvara, men sedan jag fått hjälp med att ta vara på det vatten som finns kan jag odla här hemma, berättar Vicente Jaxcal, 59 år, boende i Alta Verapaz som ligger i centrala Guatemala.

Foto: Magnus Aronson/IKON.

***

Ett annat stort problem som hindrar människors möjlighet att odla och försörja sig är bristen på egen odlingsmark. Många gånger kränks mänskliga rättigheter
då de stora företagens intressen får förtur på bekostnad av ursprungsbefolkningens
rätt till land.

Svenska kyrkan stöder insatser i flera av Centralamerikas
länder. Fattiga småbönder får hjälp att starta jordbruksföreningar där de
kan få utbildning i hållbart och lönsamt jordbruk. Genom
att odla fler typer av grödor blir chansen större att man får något att äta och sälja.
Växtbarriärer med djupgående rötter binder jorden och erosionen minskar.
Uppfödning av höns och kaniner kan ge både mat till den egna familjen och ett överskott
till försäljning. Parallellt med detta utbildas människor och får kraft
att ta plats i utvecklingen av sitt samhälle.

I projektet ges också kurser som visar på kvinnors och mäns olika roller.
– Innan kursen var jag som många andra män omkring mig. Jag saknade respekt för min hustru och mina barn. Kursen har motiverat mig att skicka barnen till skolan, att hjälpa till mer hemma. Att männen i det här samhället saknar kunskap leder till att de saknar respekt för sin familj, sina grannar och sina föräldrar, berättar Henrique Caal från Guatemala.

FAKTA
Åtta miljoner centralamerikaner lägger sig hungriga varje kväll.
Över hälften av befolkningen lever i fattigdom, varav 27 procent i
extrem fattigdom.
Centralamerika kallas den avsmalnade landförbindelsen mellan Nord- och Sydamerika.
Området består av sju länder, och Svenska kyrkan stöder verksamhet i tre: Guatemala,
Nicaragua och Honduras.
De Lutherska kyrkorna i de tre länderna ansvarar tillsammans för arbetet
med långsiktigt utvecklingsbistånd.

1 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *