Trafikverket

Trafikverkets trafiksäkerhet.

Månar trafikverket alltid om trafiksäkerheten i första hand? Jag är inte så övertygad om det utan vissa saker, verkar fastna i byråkrati och ekonomi. Ett exempel är järnvägsövergången i Degerås by. Degerås ligger  mellan Vindeln och Tvärålund efter vägen mot Rödålund.  Om man tar av vägen mot Tvärålund, mot Degerås, så passerar man en järnvägsövergång. Sikten där är då bra men på återvägen, alltså FRÅN Degerås, är sikten från höger vid denna övergång  under all kritik. Detta beror på att det intill järnvägen finns ett hus som verkar obebott, förmodligen en gammal banvaktsuga samt en massa träd som effektivt skymmer sikten. Dessutom så gör järnvägen en krök strax före övergången och sikten är då helt skymd.  Om signalerna där skulle visa felaktigt vitt sken eller vara ur funktion så är risken för en olycka överhängande. Trafikverket verkar vara helt oförstående för detta utan man hänvisar bara till att entreprenören,  som tydligen skall sköta slyröjningen, inte har anmärkt på detta. Kan det vara så att detta hus är viktigare att bevara än en trafiksäker järnvägsövergång?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *