Varg eller inte, det är frågan

Utan att ta ställning för varg eller inte samt om vi skall ha varg och i så fall till vilket antal måste jag ifrågasätta hur vissa grupper tänker. Man vill ha fler vargar och överklagar naturvårdsverkets rekommendation till jakt. Vargen uppför sig numera inte normalt för ett vilt rovdjur utan söker sig till bebodda trakter i jakt på mat. Föryngringar är ju inte tillåtna inom renbeteslandet så följaktligen så måste dom söka sin föda på annat sätt. Detta har inneburit att dom har sökt sig till tamboskap. Varför blev det nu så? Jo, älgen har ju varit en stor del av deras föda och älgstammen är ju nu en bråkdel av vad den har varit. Detta i sin tur beror på att man har bildat s.k älgskötselområden bestående av jägare och skogsbolag men där skogsbolagen har utslagsröst. Vad bolagen vill är ju att minska älgstammen så mycket som det bara går. Man vill att man skjuter så mycket kalv som det går samt unga djur och att minst 50 % skall vara kor. Den föryngring som är helt nödvändig för en god älgstam vill man skjuta bort. Normalt så är det inte intressant att skjuta kalvar redan i september, men SCA bl.a skriver i ett brev till jägarna att man inte skall spara några kalvar första veckan utan ”skjuta rakt av”. Följden av detta blir att vargen kommer fortsättningsvis att söka sig till tamboskap och jakthundar. En olycklig utveckling då länsstyrelsen i stort har överlämnat makt och älgtilldelning till skogsbolagen. Varför hör man ingenting om detta från dom som vill ha fler vargar? Det enda man hör från dessa grupper är att vi skall ha fler vargar utan att bekymra sig om hur dom skall skaffa föda samt dom som dom nu ställer till bekymmer för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *