Skolpengen

Den erfarenhet vi har av friskolorna är att ägarna gör höga vinster som de sedan skickar till skatteparadis. Det finns tydligen marginaler som medger detta. Att ägarna vill göra vinster är prioriterat Att förmedla kunskaper till våra elever blir en andrahandsfråga. De har upptäckt möjligheterna att tjäna pengar genom att minimera antal anställda och minska på de resurser som krävs för att bedriva en bra skola för våra elever.
Att gallra bland elever som söker är vanligt idag. Besvärliga elever och elever som kommer från socioekonomiskt utsatta områden kan få svårt att bli antagna. De portas med allehanda motiveringar som förklaring.
Att dagens friskolor ger ”bra betyg” för att vinna elever är väl känt. Om det speglar kunskaps-nivån tycks vara mindre viktigt. Det har bekräftats av universiteten som klagar på att eleverna inte kan läsa.
Regeringen måste minska på skolpengen för att påbörja en sanering av aktörerna på marknaden. Vi är snart enda landet i världen som har detta ruttna skolsystem. Att vinstdrivande företag skall få tillgång till skattemedel var ett stort misstag som nu måste få ett slut.
Det var Moderaternas Carl Bildt som, när han var statsminister, införde friskolereformen och den skulle ge oss väldens bästa skola enligt honom. Nu har vi facit. Det blev ett stort misslyckande. De som tjänar stora pengar är privata skolkoncerner ofta med ägarna utomlands. En av ägarna, en svensk som bor i USA, har vid något tillfälle uttryck att Sverige är ett ”jävla kommunistland”. Att ändå kunna suga ut skattemedel verkar motsägelsefullt. Vad finns bakom pannbenet?
Vi har ett skolsystem som gynnar privata vinstjägare inte våra elever och det är allvarligt.
Skolan bör kanske förstatligas för att komma tillrätta med avarterna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *