Utbildning i Coronatider.

Våra politiker och arbetsgivaransvariga bör genomgå utbildningar som syftar till bättre kunskaper om vård och omsorg med kringgärdade lagar och bestämmelser. De brister som uppdagats i samband med covid 19 är nog betingat av bristande kunskaper. Att de medvetet brutit mot gällande lagar och bestämmelser får vi väl ändå anta vara mot bättre vetande.
Målet måste vara en kvalitetsmässig god vård och omsorg för äldre och hjälpbehövande. Verksamheterna får inte bedrivas i vinstsyfte utan skall vara inriktad mot levnadsförhållanden som prioriterar kvalitetsmässig god vård, omsorg och trivsel.

Skydda våra djur.

Djurskyddet i Sverige måste förbättras avsevärt. Länsstyrelserna som kontrollmyndighet måste få nya direktiv. De måste öka antalet kontroller och de bör ha med sig veterinär eller polis vid kontroll av särskilt svåra fall. Uppföljningen måste skärpas betydligt. Det vi såg förra året på TV Uppdrag Granskning är inget annat än en stor skam för Arla, Länsstyrelsen och för det svenska djurskyddet.
Vi måste bli avsevärt bättre på att skydda våra djur. Djurplågare måste åläggas djurförbud.

Alla vårdgivare följer inte Arbetsmiljölagen.

.Det blir alltmer uppenbart att en del äldreboenden samt hemtjänsten saknat skyddsutrustning för sin personal vilket har resulterat i utbredd smittspridning. Anledningen till denna uppenbara brist måste utredas. Förutom brott mot Arbetsmiljölagen så har ansvariga vållat livsfarliga arbets-förhållanden för personalen och i förlängningen orsakat människor lidande och död. Detta kan inte accepteras.
Redigera

Utbildning eller omplacering av personal.

Av Klas Viberg, 27 april 2020 kl 08:46, Bli först att kommentera 0

De brister som avslöjats i samband med coronan men även det som har beskrivits i media är ytterst beklagligt. Att det skulle behövas en smittsam sjukdom för att avslöja oacceptabla arbetsförhållanden är ett underbetyg för ansvariga på alla nivåer.
Personalen är vår viktigaste resurs. Därför måste personalvård, utbildning och personal-inflytande vara självklara och aktiva inslag i verksamheterna. Vi kan inte ha chefer som inte har ledaregenskaper. Det drabbar verksamheterna och personalen negativt.
Målet måste vara ett modernt ledarskap som kan bedriva en kvalitetsmässig god verksamhet med en personal som besitter hög trivselfaktor.
Några exempel:
* Arbetsgivaransvaret måste klargöras för alla berörda. Gällande lagar på arbetsmarknaden måste följas.
* I verksamheter, kommuner och regioner, där det råder en tystnadskultur måste ansvariga utbildas eller omplaceras.
Återkommande kontroller måste ske för att säkerställa en kvalitetsmässig god vård.
Privata vårdgivare måste också följa gällande lagar och bestämmelser.
Redigera

Skyddsombuden

I Riksdagen idag 20-04-23 förlorade regeringen en omröstning om förstärkning av skyddsombudens roll i avsikt att minska olycksfallsriskerna på byggen och andra arbetsplatser. Då många arbetare mister livet i allt för stor utsträckning var ändringen angelägen.
Motståndet vittnar om en skrämmande kunskapsbrist hos politikerna. De verkar inte ens läsa statistiken över olycksfall och dödsfall.

Rätt kvalitet i vården

Den kommunalt drivna vården har uppenbara brister när det gäller skyddet för både personalen och brukarna. Ansvariga har att följa arbetsmiljölagen annars bör vite utkrävas.
Vi har i Sverige privata vårdbolag som även de avslöjas med uppenbara brister. Vinstintresset verkar ha tagit överhand då de sparar på viktig utrustning för både personalen och brukarna. Detta är inte acceptabelt och måste åtgärdas. De bör få välja mellan ett lagenligt skyddsarbete eller avslutad verksamhet.
Redigera