Heder och ära

Heder och ära åt alla som arbetar helhjärtat åt att bekämpa Coronaviruset. Ingen nämnd och ingen glömd. Med de förutsättningar som var och med nuvarande organisation får vi skatta oss lyckliga att det inte blev värre. Vi bugar djupt för vårdpersonalen och myndigheterna.

SVT rapporterar

Trodde att SVT i Rapport morgon visste om att vi har en pågående pandemi. Intervjun med Lena Hallengren var pinsamt dålig. Att bara fokusera på ev. felaktiga beslut borde väl ha kompletterats med fakta om pandemin och de förutsättningar som måste hanteras. Inte särskilt informativt