Ingen försonande retorik.

Ebba Busch KD har lierat sig med M och SD. Det är mycket förvånande att hon ändå har ett visst stöd i valmanskåren. Hennes hårda omdömen om sina politiska motståndare är nära nog fördömande. Det finns ett visst mått av den modell som väckelsepredikanterna består sig med när hon tar till orda. Ganska obehagligt. Medmänsklighet är kanske för mycket begärt.
Alf Svensson saknas nog av många.

Värna landsbygden.

Det finns en strävan hos vissa politiker att Umeå kommun skall växa. De har nästan blivit ett självändamål hos vissa. En stad med en allt glesare landsbygd kan bli ett problem för medborgarna då många i stället vill ha en levande landsbygd med tillhörande näringar samt tillfälle till fritidsaktiviteter som motion och avkoppling från stadens jäkt och stress.
Då vi behöver stärka vår självförsörjningsgrad bör utflyttning till Landsbygden i stället stimuleras.
Landsbygden är stadens lunga och bör utvecklas inte avvecklas.

SD utmärker sig.

I Riksdagens extra insatta debatt begärd av V och SD ang. Coronan så berömde SD:s kvinnliga representant äldrevården i Sölvesborg. Hon visste tydligen inte att kommunen nyligen upphandlat äldrevården av Frösunda ett företag som flera kommuner anlitat men avskedat då verksamheterna inte har fungerat. Det är SD som styr i Sölvesborg. SD centralt accepterar kriminella som medlemmar nu verkar de kommunalt acceptera vinstdrivande vårdgivare som påtagligt prioriterar vinst före social kompetens.

Åkesson SD.

Åkesson SD tar varje chans att avsätta regeringen och Stefan Löfven tar varje chans att hindra SD att komma i regeringsställning. Åkesson borde snart inse att SD med sin politik och bruna rötter inte passar i svensk politik. De borde i stället rikta blickarna mot Ungern där finns deras gelikar.