Värna välfärden.

Det blir allt mer uppenbart att kommunerna inte klarar av att vara huvudmän för skolan och omsorgen i nuvarande tillstånd. Det har avslöjats omfattande brister som drabbar brukarna.
Det måste upprättas regler och styrdokument med tydliga krav på ansvariga. Ett omfattande utbildningspaket bör skapas för alla berörda. Gäller alla utövare.
Regeringen satsar på landsbygden medan kommunerna lägger ner byskolor som utarmar landsbygden, konstig ekvation.

Värna sjukvården och försvaret.

Nu har vi endast två fältsjukhus hos Försvaret. Vi hade en gång 35 st men de flesta har överlåtits till andra länder som har haft kriser. Det finns andra exempel på hur Sverige har avrustat. Med facit i hand är både Socialdemokraterna och borgarna lika stora syndare när det gäller avrustning av både försvaret och sjukvården.
Ansvariga politiker som minns de beslut de fattat ser nu i praktiken hur illa det nu drabbar medborgarna. Det borde vara en läxa inför framtiden.