Skydda våra djur.

Djurskyddet i Sverige måste förbättras avsevärt. Länsstyrelserna som kontrollmyndighet måste få nya direktiv. De måste öka antalet kontroller och de bör ha med sig veterinär eller polis vid kontroll av särskilt svåra fall. Uppföljningen måste skärpas betydligt. Det vi såg förra året på TV Uppdrag Granskning är inget annat än en stor skam för Arla, Länsstyrelsen och för det svenska djurskyddet.
Vi måste bli avsevärt bättre på att skydda våra djur. Djurplågare måste åläggas djurförbud.