Rundhänta bidrag till företag.

.När det gäller bidrag från staten till företag så måste väl en trovärdig beskrivning av syftet redovisas. Staten kan inte ösa ut pengar urskillningslös. Bärkraftiga företag bör räddas i första hand. Gäller även småföretag. De företag som skatteplanerar och för ut pengar till skatteparadis skall inte ha stöd från staten.
Partier som nu tävlarom att föreslå rundhänta bidrag bör precisera sig.