Den svenska skolan.

Alla politiker borde enas om att skolan skall vara för elevernas bästa och inte för privata vinstjägare. Kvaliteten måste höjas flera pinnhål för att förbereda eleverna för fortsatta studier.
Staten måste återta ansvaret för skolan. Detta plotter vi har upplevt med nuvarande organisation måste få ett slut. Kommunerna verkar inte orka med huvudmannaskapet. Kommunerna har många andra verksamheter som kräver tid och pengar.

Behålla byskolorna


Politikerna talar med kluvna tungor. Ena dagen skall vi satsa på landsbygdsutveckling, andra dagen läggs byskolor ner. Alla vet att en ort som tappar skolan avvecklas successivt då barnfamiljerna flyttar. Ta kostnaden för ett förstatligande det är landsbygdens medborgare värda. Politikerna måste sluta vara storstadsfixerade.