Nya vindar för kommuner och entreprenörer

Nu måste kommunerna öka antalet anställda inom välfärden. Fasta anställningar och bättre utbildning av personalen står på dagordningen. och de måste ovillkorligen följa Arbetsmiljölagen. I kommande utredningar kommer nog även fler förelägganden. Det blir ökade kostnader för kommunerna så nu måste skattemedel gå i första hand till välfärden. Så t.ex. nya idrottshallar måste finansieras genom höjda skatter eller bidrag. Att fortsätta genomföra försämringar i välfärden för att få pengar till annat kommer att bli svårt om man vill vara en trovärdig politiker.
För privata entreprenörer skärps nog kraven betydligt.

Brister i välfärden.

Kommunerna och regionerna kommer att få det tufft framöver när granskningarna påbörjas angående deras förmåga att klara skolan, äldrevården, hemtjänsten och sjukvården på ett kvalitetsmässigt och enligt regelverket godtagbart sätt. De brister som hitintills har noterats är omfattande och kommer att kräva mer personal, utbildning och ekonomiska resurser. Verksamheter som drivs av privata bolag måste social kompetens och kvalitet vara överordnad vinstintresset det måste löpande kontrolleras.

Återställare

Vi måste tillstå att samhället har utvecklats bra för medborgarna men på en del områden har vi misslyckats. Det gäller välfärdens verksamheter som har blivit föremål för kapitalägarnas intresse. De verkar vara mer intresserade av den skattefinansierade välfärden än av den industriella delen i samhället. Det indikerar att det är något fel på systemet. Dessutom kan vi nu notera att kapitalägarnas vinstbegär har skapat avarter som är direkt skadliga för personalen, direkt livshotande i vissa fall. Efter att coronan ebbat ut måste systemen förändras, vi kanske behöver en återställare.