Norrland behöver egen producerad mjölk liksom Sverige

Lokalproducerad mjölk behövs i Norrland. Ska det norrländska jordbruket överleva behövs en jordbrukspolitik. Den har upphört i och med att regeringen säger att jordbruksstöden ska minska i EU. Genomförs detta får inte Sverige stötta sitt jordbruk och vem törs investera om stödet försvinner.

Nu höjs priserna på kraftfoder på grund av torka och lönsamheten sjunker. Svaveldirektiven som är satt för sjöfarten kommer också att öka transportkostnaderna i Sverige kraftigt då båtarna kommer att gå på vanlig diesel och experter tror att dieseln priser kommer att fördubblas då efterfrågan ökar kraftigt.

Bönderna har sålt Arla vilket gjort att det numera är ett multinationellt företag där bara profiten råder. De har infört förpackningssystem som är betydligt dyrare och dessutom sämre för miljön.

Arne Lindström säger att det är inte lika besvärligt i länet eftersom
man har Norrmejeriet eftersom de betalar mer för mjölken. Det beror bland annat på att de inte gått på den dyrare och ur miljösynpunkt sämre förpackningen.

Vi kan också hjälpas åt genom att köpa lokalproducerade mjölkprodukter och därmed bidra till en bättre miljö och mer betalt för bönderna samtidigt som vi slår vakt om det öppna landskapet. Allt hör ihop

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *