Ta inte död på Svensk skogsindustri

Ska man ta död på skogsindustrin. Det är ett obegripligt agerande av regeringen som skett när det gäller svaveldirektiven.Att vi ska göra allt vi kan för att få en bättre miljö är helt rätt.

 Däremot måste det vara lika förutsättningar inom Europa och även i världen. De tagna svaveldirektiven gör inte detta utan drabbar några länder betydligt hårdare bland annat Sverige och östersjöländerna.

Det svenska näringslivet kommer att få kostnadsökningar på i runda tal 28 miljarder årligen enligt samstämmiga beräkningar. Det är en katastrof att man inte var vaken från regeringens sida när besluten togs i FN.

Kostnaderna för skogsindustrin som jag känner väl är att fraktkostnaderna för massa och papper ökar med 100 kr per ton och för sågade trävaror med 50 kr per ton. Risken är att våra skogsprodukter inte går att sälja på samma sätt som tidigare och hotar jobb och välfärd.

Andra bakslag som också ger sämre miljö och dyrare transporter är att bilarna som går över landgräns ska vara mindre

Risken är stor att Svenskt näringsliv inte kan behålla den konkurrenskraft som vi idag har och att det också blivit en stor belastning att Eurons värde sjunkit så mycket.

Nu tål inte skogen som är en av våra största basnäringar några ytterligare pålagor i Sverige som gör transporterna dyrare. Det går inte lägga några nya skatter eller avgifter på transporterna. Här måste S och Löfven ompröva tidigare lagda förslag inom det området. 

Diselpriset tror experter kommer att kanske till och med fördubblas då svaveldirektiven träder i kraft och sjöfarten börja köra på den diesel som man idag använder på last och personbilar.

Jag är orolig för jobben och för välfärden då våra basnäringar drabbas av en sådan kostnadsexplotion som kommer att ske de närmsta åren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *