Då är det äntligen dags för bättre luft i Umeå centrum

Äntligen, äntligen och åter äntligen. Just det, äntligen kan vi börja få bort onödig trafik från centrum tack vare att E4 flyttas till Kolbäcksvägen och E12 till norra Länken och sedan på E4 och mot Obbola vid flyget. Så ska det vara skyltat om jag är rätt underrättad.

Huvudorsaken till att vägarna byggs är att luftkvaliten i centrum måste bli bättre då. Det enda som kunnat råda bot på detta är att vägarna dras utanför centrum. Egentligen skulle detta ha varit klart 1997 eller om de första tankarna blivit av i början på 90 talet.

Första tanken var att E4 skulle dras Kolbäcksvägen men vid den tidpunkten gällde 110 väg och med trafikplatser vilket skulle göra stort intrång efter vägen och så ville inte kommunen ha det men det fanns förhoppningar om rondeller men efter regeringsskiftet 1991 gick det inte att komma fram då C la in sitt veto.

Vi fick börja om och då flyttades E4 till det som nu är norra länken och Kolbäcksvägen skulle bli kommunal gata men tåla mycket trafik och kommunen skulle bygga Kolbäcksbron. E12 började byggas från flyget och österut. Det byggdes om i centrum vid sjukhuset och det fattades bara att knyta ihop vägarna med en västlig dragning av E 12 och E4 där norra länken nu går.

Allt som gjordes överklagades, Kolbäcksbron , två etapper av E12 som är byggda, vägen över från Volvo mot Röbäck mot platsen där E4 och E12 skulle gå och indragningen av vägen mot Klabböle. Alla överklaganden avslogs och då etappen över Röbäckslättens överklaganden behandlades hade det blivit en ny minister och då bifölls helt plötsligt besvären trots att motiven till att avslå tidigare löd att det är en del i projektet för att lösa Umeås miljöproblem. Motivet för bifall var intrånget över Röbäcksslätten. Varför det blev så är höjt i dunkel.

Det blev att börja om ytterligare en gång och pengar till detta kom i den så kallade närtidssatsningen som vi idag ska inviga delar av och besluten av dessa sista delar så var också centerpartiet med på dragningarna av vägarna.

Skillnaderna blev att E4 kom tillbaka med en anpassning med rondeller och att vi får ge bort Kolbäcksbron till staten men den var byggd för att klara tung trafik. Dragningarna över Röbäcksslätten är annorlunda och längre och E12 går norrut som jag tidigare beskrivet tills västra länken är klar och kommunen har även fått vara med och betala 250 miljoner för att vägpaketet skulle komma tillstånd och det kostar också betydligt mer än det skulle ha gjort 1997 då det skulle varit klart.

För att klara av luften centralt har vi nu andra åtgärder som måste vidtas. Trafiken och så mycket som möjligt av all trafik ska styras bort och främst lastbilarna som står för minst hälften av föroreningarna men även annan trafik ska bort och vi måste få bort arbetsplatsparkeringar i centrum, vi gör gröna friköp och vi satsar på kollektivtrafiken då klarar vi detta.

Hoppas att skyltningen nu leder rätt för den tunga trafiken främst och behövs det får vi väl sätta regler om genomfartsförbud med höga böter om man bryter mot detta och med ny teknik som övervakningsmetod.

Här fick ni en längre beskrivning av turerna innan vi hamnat där vi är idag för det har tillkommit många i Umeå som säkert inte känner till hela denna långa process där överklagningarna kostat mycket stora pengar gör skattebetalarna och förändringarna i vägsystemet är inte så stora när det gäller vart vägarna ska gå och det är inte heller konstigt för det finns inte så många vägar att välja på om vi ska få en avlastning av centrum där problemen med luftkvaliten finns,

Det finns all anledning att säga äntligen för en som varit med hela tiden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *