Vilka bilar är bäst för luften i Umeå stadskärna ?

Vilka bilar är bäst för luftkvaliten i Umeå. Vi har en luftkvalitetsnorm som vi måste uppnå. Vi vet att det viktigaste är på gång och det är byggt färdigt kanske 2016/17 och det är ringledssystemet där västra länken saknas.

E4 och E12 har flyttats och nu gäller det bara att främst lastbilarna köra på de nya vägsträckorna då de svarar för hälften av föroreningarna. Det kan här bli stopp för genomfartstrafik för lastbilar. Personbilar måste också ut på ringen genom olika åtgärder och parkeringar ska ses över och arbetsplatsparkeringar ska utanför statskärnan

Vilka bilar är då bäst för miljön och det är självklart elbilar och laddhybrider och elbussar. Förbränningsmotorer är alltså en stor bov. Jag köpte själv en miljöklassad disel som är skattebefriad i fem år men diselbilar är sämst för luftkvaliten då de ger mycket kväveoxid som är det stora problemet för Umeås luft. Den har dock bra partikelfilter

Hur mycket bilarna drar har självklart stor betydelse och därför är tex etanol inte så bra som man tror trots att det är ett förnyelsebart bränsle drar bilarna mer bränsle och ger påverkan på luftkvaliten.

Etanol, biodiesel och biogas också är bra, men nämligen ur ett annat miljöperspektiv, nämligen att minska utsläppen av fossil koldioxid och att de är förnyelsebara bränslen.

Mindre stopp och jämna trafikflöden är också bra men man ska även köra på ett riktigt sätt så kallad eco driving. Andra åtgärder som förutom reglerad trafik och mindre arbetsplats parkeringar är bra cykelvägar och miljövänlig kollektivtrafik och även parkeringsavgifter är saker som kommer att bli ett måste om centrum ska utvecklas. Gratis parkering för de bilar som klassas som miljöbilar förutom elbilar och elhybrider är helt fel och ger fel signaler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *