Fortsättning på dagens ledare.

Hur kommer det sig att jag anser att det är av högsta vikt att diskutera frågor ingen tidigare har uppmärksammat? Hur kommer det sig att jag anser att det är av högsta vikt i en valrörelse uppmärksamma homosexuellas, transpersoners och bisexuellas rättigheter och levnadsvillkor? Hur kommer det sig att jag anser att det är av högsta vikt att skriva om unga tjejers möjligheter till preventiva metoder mot graviditet i en tid när bomber faller över de palestinska barnen, Syrien har formats till en stor massgrav och den svenska ekonomin ter sig allt svagare?

För att jag anser att allt händer ihop. Jag tror inte att det går att särskilja några människors rättigheter till förmån för någon annans. Att jag, som ung socialdemokrat, student och fritidsledare har en annan verklighet än en pensionerad fabriksarbetare är ingenting konstigt. Att jag som ung ledarskribent har en annan verklighet än en fyrtiofemårig förtidspensionerad undersköterska är heller ingenting konstigt. Min poäng är att alla våra livsöden och alla våra verkligheter tillslut går ihop.

Det som bildar det lim som håller ihop våra världar är även det som gör mig till socialdemokrat. Jag tror att jag inte kan fungera utan dig. Jag tror att den ömsesidiga respekten människor emellan och viljan att vi ska ge hjälp till den behöver det är det som är avgörande för ett samhälle. Inom socialdemokratin ljuder ofta riktlinjen: Av var och en efter förmåga, för var och en efter behov.

Att inte känna sig inkluderad i en historia eller att inte kunna relatera till ett problem innebär inte att historien är på låtsas eller att ett problem inte finns. De problem jag tar upp på min ledarsida är stora, relevanta problem för stora delar av befolkningen. Jag tycker att det måste finnas ett högt tak inom den politiska debatten, utan de små frågorna finns det heller inga stora frågor.

Att de är få som diskuterar kring de ämnena som jag tar upp tror jag beror på att det är väldigt få unga personer får vara med i den politiska debatten. Att det är väldigt få unga personer över lag som representeras inom den svenska mediavärlden gör att det är få diskussioner som tar avstamp i en ung människas verklighet.

Vill man läsa mer om HBTQ kan man gå in här:
http://www.rfsl.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.stockholmpride.org/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/13/50/0d8d2749.pdf
http://www.mucf.se/unga-hbtq-personers-halsa
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/lika-rattigheter-och-mojligheter-oavsett-sexuell-laggning-konsidentitet-eller-konsuttryck

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *