Viktigt nej till Lambertz

Måndag 19 mars klockan 16.25
I dag kom ett viktigt besked.
Politikerna i Yttrandefrihetskommittén går emot ordföranden Göran Lambertz och säger nej till att ersätta tryckfrihetsordningen med en ny grundlag.
Beslutet vid dagens sammanträde är att betrakta som en seger för yttrandefriheten.
Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den antogs 1949.
Tryckfrihetsförordningen innehåller regler om tryckfrihet, men även regler om offentliga handlingar och meddelarskydd.
Detta är en viktig grundlag.
Problemet är att den är gammal.
Den skrevs långt innan internets tid.
Det innebär att samma publicerade material kan bedömas utifrån olika lagar beroende på om det är publicerat på nätet eller i tryckt form.
Därför har en tryckfrihetskommitté – utsedd av regeringen – under flera års tid utrett hur den svenska lagstiftningen kring yttrandefrihet ska se ut i framtiden.
Kommittén har letts av juristen Göran Lambertz – som var justitiekansler 2001-2009 – och diskussionen har stundtals varit högljudd.
Lambertz ville se en helt ny grundlag som skulle ersätta den gamla tryckfrihetsförordningen.
Detta har mött riktiga och kloka protester. Det många riktigt har framfört är att Lambertz förslag helt enkelt riskerade att urholka yttrandefriheten.
Yttrandefrihetskommittén har arbetat med två tänkbara alternativ, vilket Medievärlden skriver om i dag.
Det ena var det alternativ som Lambertz förespråkade, det vill säga att införa en ny yttrandefrihetslag som skulle ersätta den nuvarande tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Det andra alternativet var att förbättra den nuvarande tryckfrihetsförodningen och yttrandefrihetslagen.
Glädjande nog gick politikerna i yttrandefrihetskommitén emot Lambertz och sade nej till hans förslag.
Därmed följer politikerna den linje som Tidningsutgivarna (TU) hela tiden förespråkat.
Dagens beslut sammanfattas väl av TU:s vd Jeanette Gustafsdotter,
– Nu måste lagstiftarna fundera på hur man ska kunna erbjuda skydd för enskilda som skadas av publiceringar som sker utanför de grundlagsskyddade medierna, utan att samtidigt ge sig på de grundlagsskyddade medierna, säger hon till Medievärlden.
TU:s kloke chefsjurist Per Hultengård har suttit med som expert i yttrandefrihetskommittén.
Så här säger han i ett pressmeddelande angående beslutet att säga nej till Lambertz linje:
– Det är ett klokt och omdömesgillt beslut, som successivt vuxit fram. Nu har det här spåret förutsättningslöst prövats ordentligt, men inte visat sig hålla. Det är bra att det då läggs åt sidan och att arbeta vidare med det vi har.

2 kommentarer

  1. Konstigt då att man inte får kritisera Landstinget och dess verksamhet i insändare det är väl inte yttrandefrihet som gäller förVF

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *