Fotbollförbundet måste förklara sig

Alexander Gerndt kan åter spela i landslaget. Det berättar Fotbollförbundet i ett synnerligen märkligt formulerat pressmeddelande. Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

Lördag 28 april klockan 08.05
Svenska Fotbollförbundets styrelse har tagit Alexander Gerndt till nåder.
Den misshandelsdömde spelaren är nu på nytt tillgänglig för spel i landslaget.
Detta meddelas i ett pressmeddelande på förbundets hemsida. Det innehåller en fullständigt obegriplig formulering om hur förbundet graderar våld i nära relationer.
Alexander Gerndt, som spelar i FC Utrecht, dömdes för hustrumisshandel i tingsrätten. Åklagaren yrkade på fängelsestraff, men påföljden blev villkorlig dom och böter.
Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Både försvaret och åklagaren har överklagat domen. Tanken var att den nya rättegången skulle hållas 3 maj. Den har nu skjutits upp till ännu obestämt datum. Med stor sannolikhet tas fallet upp på nytt i rätten.
”Med hänvisning till den senarelagda rättegången rörande landslagsspelaren Alexander Gerndt har nu Förbundsstyrelsen beslutat att Gerndt på nytt är tillgänglig för landslagsspel, i väntan på att en ny rättegång och ny dom meddelats.”, skriver Fotbollförbundet i pressmeddelandet.
Vem som har författat pressmeddelandet vet jag inte. Men framför mig ser jag en man, vilket kanske inte är någon överraskning eftersom männen till 99,9 procent styr fotbollen. Men av formuleringarna att döma känns det också uppenbart att det är en man som har skrivit. En man utan utan takt och känsla.
Det är främst denna formulering som är så märklig:
”Svenska Fotbollförbundet tar avstånd från all form av kvinnomisshandel i allmänhet och hustrumisshandel i synnerhet. Detta är inte förenligt med att representera något av våra landslag.”
Att Fotbollförbundet tar avstånd från misshandel bör vi alla kunna ta för givet.
Men vad ger förbundet rätt att gradera vilken typ av misshandel som är värst?
Om man läser formuleringen anser alltså Fotbollförbundet att det är värre när en hustru misshandlas än om en flickvän, sambo, make eller pojkvän blir utsatt för våld i nära relationer.
Jag kan inte tänka mig att Fotbollförbundet verkligen menar så som skrivs. Men om man läser orden är det just detta som är innebörden av Fotbollförbundets budskap.
I pressmeddelandet kan man också läsa:
”Förbundsstyrelsen kommer att följa Hovrättens förhandlingar noga. Vid friande dom – eller om Tingsrättens dom fastställs i Hovrätten – är Gerndt tillgänglig för landslagsspel efter dagens FS-beslut. Vid annan dom i Hovrätten kommer Förbundsstyrelsen att på nytt ta upp ärendet till prövning”.
Det är alltså domens utfall, inte själva handlingen och det faktum att Gerndt dömts som skyldig till brottet som avgör hur Fotbollförbundet ställer sig till om Gerndt är välkommen eller inte.
Hela pressmeddelandet andas av obekvämlighet.
Som för att rättfärdiga det märkliga resonemanget skriver också Fotbollförbundet:
”Svenska Fotbollförbundets styrelse (FS) har efter tingsrättens dom förklarat att Alexander Gerndt tills vidare inte var uttagbar till landslagsspel. Detta har gällt sedan mitten av december 2011, och därmed en längre tid än vad åklagaren yrkade på i fängelsestraff.”
Fotbollförbundet vill berätta att det minsann ser så allvarligt på detta att det till och med agerat hårdare än det straff åklagaren yrkade på.
Formuleringarna i pressmeddelandet säger motsatsen.
Fotbollförbundet sänder ut unkna signaler.
Vad anser egentligen Svenska Fotbollförbundet om våld i nära relationer?
Jag förväntar mig att det förklarar sig.

2 kommentarer

  1. Hej, jag vill börja med att betona att kvinnomisshandel är fruktansvärt och något som jag föraktar på alla sätt. Men du kommer tyvärr in på väldigt tråkiga spår i ditt inlägg. Är själv student i Umeå och från Helsingborg. Vilka är vi att döma och tala om vad som hänt. Det vet nog bara det inblandade. I Sverige är ingen dömd förrän en dom vunnit laga kraft. Dock förstår jag inte din negativa inställning till att förbundet häver avstängningen. Tycker du är löjlig som med någons slags journalistisk överhet försöker övertolka orden i ett pressmeddelande. Du är självklart tillräckligt klok, för att förstå, att det tar avstånd från kvinnomisshandel och hustrumisshandel, samt all övrig misshandel. Varför inte lämna det så. Sedan undrar jag vilken inställning du har till andra människor och att ge folk en andra chans? Ska t.ex. en person som blivit dömd för misshandel aldrig få ett jobb, trots att han suttit sina sex månader i fängelse? Med ditt resonemang, som jag uppfattar det, ska man straffas hela livet för sina misstag. Vilket samhälle får vi i sådant fall? Alla är värda en andra chans. Eller nästan alla i alla fall. Finns självklart undantag- Anders Breivik t.ex. Dock är det tråkigt att en chefredaktör inte har ett mer humanistiskt synsätt, hoppas du bättrar dig på den punkten

  2. @Ulf: Jag tycker precis som du att människor ska få en andra chans. Ett samhälle där alla är dömda för evigt är definitivt ingenting jag förespråkar.
    Jag tycker däremot inte att det är löjligt att ifrågasätta pressmeddelandet och jag tycker inte heller att jag övertolkar det.
    Jag anser, precis som jag skriver, att Fotbollförbundet sänder ut unkna signaler med det och att det bör förklara sig, inte minst av just humanistiska skäl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *