Det pressetiska systemet ska respekteras

Drottning Silvia har valt att PO-anmäla ett antal tidningar. Är det rätt att publicera hennes anmälan? FOTO: RICKARD NILSSON/SCANPIX

Torsdag 21 februari klockan 09.25
Är det rimligt att publicera PO-anmälningar från offentliga personer?
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson säger ja.
Pressombudsmannen Ola Sigvardsson säger nej.
Jag håller med Sigvardsson, även om jag förstår hur båda resonerar.

Bakgrunden till denna intressanta och viktiga diskussion är att drottning Silvia har anmält ett antal tidningar till Allmänhetens Pressombudsman (PO).
Anmälningarna handlar om det uppmärksammade fotomontaget av konstnären Elisabeth Ohlson Wallin. Det publicerades i tidsskriften Tiden. Bilden återpublicerades senare i tidningar som Expressen, Aftonbladet och Sydsvenskan.
PO avförde drottningens anmälan. Hovet överklagade och fallet ligger nu hos Pressens Opinionsnämnd (PON).
Även om jag mycket väl förstår att drottning Siliva känner sig upprörd över Ohlson Wallins fotomontage är jag övertygad om att även PON kommer att avskriva fallet.
Ohlson Wallins bild är satir, något som offentliga personer i alla tider tvingats – och måste – tåla. Därför ser jag inget fel i att dessa tidningar publicerade bilden så att allmänheten själv kan göra sin bedömning av verket. Med det inte sagt att det är självklart att publicera bilden.
Det går mycket väl att skriva om detta konstverk – och att beskriva det – utan att publicera bilden.

Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att drottningen valt att anmäla Ohlson Wallins bild, just med tanke på att satir mot kungahusen och andra offentliga personer knappast är ovanligt.
Men det är också anmärkningsvärt att Thomas Mattsson valt att publicera hela anmälan på sin blogg.
”Det finns ett stort allmänintresse för den debatt, och kritik, som tidskriften Tiden initierat och som sedan förts i andra medier. Att då inte, transparent, redovisa mediekritik från drottningen är orimligt”, skriver Thomas Mattsson i ett mejl till Medievärlden.
Mattsson anser att det är orimligt att inte få publicera PO-anmälningar från offentliga personer och anser att PO-systemet bör moderniseras.
Pressombudsmannen Ola Sigvardsson är kritisk.
Han menar att Expressens publicering av anmälan riskerar att undergräva förtroendet för det pressetiska systemet.
 ”Skälet är att den som skickar in en anmälan ska känna sig trygg under processen att publicitetsskadan inte upprepar sig om och om igen. Men nu har Thomas Mattsson uppenbarligen valt att bryta den hederskodexen”, säger Sigvardsson till Medievärlden.
Jag håller med Ola Sigvardsson i detta fall.

Alla utgivare bör ha respekt för det pressetiska systemet och största respekt för dem som anmäler medierna. Det är också viktigt att dessa personer känner att de inte riskerar ytterligare oönskade publiceringar under processens gång. Som sagt, det handlar om respekt mot anmälaren – oavsett vad man tycker om anmälan.
Återigen till Thomas Mattsson, en utgivare som jag anser är en mycket klok publicist som ligger i absolut framkant när det gäller publicistika och pressetiska diskussioner i Sverige.
Ja. Det är helt rätt att skriva om det fotomontage som Tiden publicerade – men det innebär inte per automatik att Expressen själv måste publicera bilden.
Ja. Det är också rätt att skriva att drottningen valt att anmäla Expressen för publiceringen – men det är inte rätt att publicera hela anmälan.
Även en så offentlig person som drottningen måste få känna tillit till det pressetiska systemet.

3 kommentarer

  1. Till att börja med räcker det med vardagsmoral för att ha en uppfattning om rätt och fel. Därefter ser man till de specifika pressetiska reglerna. På toppen av detta kan man även med skäl och opartiskhet granska saken. Etik är ingen trivial sak. Etik och moral handlar om hur man vill leva sitt liv. Tänkt om inte ens de pressetiska reglerna håller för att finna ut av vad som är rätt eller fel? Ännu vidare syn kanske behövs i bland.

  2. Är det inte så att Thomas Mattssons blogg är en blogg friskriven från allt ansvar och bloggens innehavare är ansvarig för allt innehåll? Vad jag vet har aldrig någon fällts i domstol för publicering av offentliga dokument.

    Det kan inte ses annat än god publicistisk sed att granska och visa en offentlig persons anmälan och något som självvalts i och med bröllopet 19 juni 1976.

    Att initialt göra ett konstverk som provocerar som den anmälda bilden är olämpligt och det är ju faktiskt meningen, att kränka. Därvidlag har jag full förståelse att hovet vill markera för att inte utsättas på samma sätt i framtiden. Fantasifullt ritade figurer och liknande kan de säkert förhålla sig till men att utmåla drottningen som nazist är att gå steget för långt!

  3. Jag vidmakthåller fortfarande att ur konstnärlig och etisk synvinkel är det ett djävla sätt sätta barn ansvariga för föräldrarnas val, det är märkligt att det mesta verkar passera i tryck bara avsändaren är en ”konstnär” eller ”journalist”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *