Svek mot länets glesbygdskommuner

Den här artikel finns också i dagens VK. Tyvärr var sista kolumn felräknad där. Här är rätt uträkning.

Under de senaste 7 åren har vi sett hur skolor och äldreomsorg har lagts ner i länets glesbygdskommuner. Nordmaling och Vännäs har i år tagit beslut om nedläggning av skolor. Kommunerna kan antingen höja avgifter, skatten, eller lägg ner verksamhet för att få kommunens ekonomi i balans utifrån lagstiftarens kraven på god ekonomisk hushållning. Men en faktor – statsbidragen till kommunerna – är en oerhört viktig faktor för länets glesbygdskommuner. De stod nämligen för 29,3% av glesbygdskommunernas intäkter år 2006. År 2012 hade statsbidragens andel minskat till 26%. Sålunda har 165 miljoner kronor försvunnit för vård, skola och omsorg.

 

 

Länets glesbygdskommuner omsatte i bruttokostnader år 2006 totalt 3740 miljoner kronor. Den summan hade ökat till 4 520 miljoner kronor 2012. En ökning med nära 21%.

 

Eftersom statsbidragens andel minskat så har kommunerna tvingats ökat skatterna. Skatteintäkterna har således ökat från 1987 till 2247 miljoner kronor (+13%).

 

Avgifterna har under samma tid ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%).

 

Jag har gjort en sammanställning för att jämföra utvecklingen för länets glesbygdskommuner. Lönerna har från 2006 till 2012 ökat med 22%. Jag har därför räknat fram en kolumn ”Borde vara” om statsbidragen ökat med löneutvecklingen. Beloppen är i löpande priser.

 

Resultatet ser ut på följande sätt:

tabell statsbidrag glesbygdskommunerna

 

 

 

 

Av tabellen ser vi att statsbidragen för två kommuner totalt sett har minskat. Det gäller min gamla kommun Vindeln som tappat 500 tkr och Robertsfors som tappat 3,9 mkr. Med hänsyn till att ökningen totalt sett endast är 7% när lönerna ökat med 22% så kan vi se att det saknas 165 mkr till länets glesbygdskommuner. Enligt min mening är det ett stort svek från Alliansregeringen mot länets glesbygdskommuner.

 

Men när jag sätter mig ner och jämför med hur statsbidragen har utvecklats för några Stockholmskommuner så blir sveket än större .

 

Huddinge från 324 till 752 mkr (+132%)

Botkyrka från 743 till 1315 mkr (+77%)

Haninge från 242 till 596 mkr (+146%)

 

Min slutsats måste bli att Alliansens politik gynnar städer och straffar glesbygdskommuner. Sålunda har Västerbottens kommuner fått se en oerhörd försämring av kommunernas ekonomi då statsbidragen kraftigt urholkats. Och vi har tvingats till skatte- och avgiftshöjningar, medan vissa Stockholmskommuner har sänkt sin skatt.

 

Av alla Sveriges kommuner så har 218 av 290 kommuner fått se höjda skatter om man tar med både kommun- och landstingsskatterna under Alliansens regeringstid. Och vi har att vänta än fler skattehöjningar när prognoserna för statsbidragen inte ser positiva ut. Fler skolnedläggningar är att vänta om inte statsbidragen kraftigt ökas.

 

Jag undrar i all stillhet: Hur kan länets Alliansriksdagsmän åse denna avveckling av länets glesbygdskommuner? Och sitta i riksdagen och rösta för denna avveckling av länets glesbygdskommuner.

 

 

Per-Ola Moström

pensionerad chefsekonom

f.d. Vindelns kommun

 

Med 20 års kommunal erfarenhet från anställningar i Kramfors, Nordmaling, Vilhelmina och Vindeln.

 

1 kommentarer

  1. Tänkvärd läsning. Man ser bara indragning av den offentliga sektorn i glesbygdskommunerna som behövs, samtidigt plundras landskapet på naturresurser. Kommunerna borde söka sig i konkurs då man ej kan uppfylla kommunallagen. Min tanke är att då borde man få genomslag hos centralmakten. Vi har ju snart val, så här kan det inte fortsätta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *