Dagens politik utarmar glesbygdens kommuner

Som svar på fem alliansriksdagsmän som svarat på min debattartikel om ”sveket mot glesbygdens kommuner” har jag skrivit detta svar som publiceras i dagens VK. Här är artikeln inte nedkortad.

 

———————–

Fem alliansriksdagsmän har besvarat min artikel om sveket mot glesbygdskommunerna i länet men blandar ihop korten för att ge sken av något annat. Man blandar in såväl städernas ekonomi i länet som landstingets ekonomi. Och försöker lura läsarna att en hundralapp 2006 är lika mycket värd som en hundralapp är värd 2012. I realiteten är den värd bara ca 80 kronor. Jag hade enbart skrivit om de små kommunerna. Men jag återkommer senare om sveket mot Norrlandslandstingen.

 

Kalla fakta är att glesbygdskommunernas kostnader totalt har ökat från 3,7 till 4,5 mdr. En ökning med nära 21%. Statsbidragen enligt kommunernas bokslut ökade samtidigt från 1,1 till 1,2 mdr. Plus 7%. 2006 stod statsbidragen för 29,3% av kommunernas intäkter för att år 2012 minska till 26,0%.

 

Alliansriksdagsmännen tar in Umeå kommuns ekonomi i beräkningen. Den stora befolkningsökningen där har förstått lett till ökade statsbidrag och där har andelen ökat från 7,3 till 9,2 %. På samma sätt är det i Stockholmskommunerna. Statsbidragen har ökat kraftigt. En av orsakerna är att de får kompensation för att de har högre löner. Medan glesbygdskommunerna inte får bidrag för att höja lönerna. Snacka om omvänd logik. Ett effektiv sätt att locka folk från Norrland.

 

En ironi i sammanhanget är att kommunen där ”alliansens moder” Maud Olofsson bor så har statsbidragen totalt minskat. Från 105,9 till 102,0 mkr under alliansens regeringstid. 2006 stod statsbidragen för 25,8% av kommunernas intäkter för att år 2012 ha minskat till 23,5 %. Totalt saknas enligt min beräkning 23,3 miljoner kronor för kommunen! Så företräder en allianspolitiker ”sin” kommun!

 

Så min slutsats kvarstår. Alliansen bedriver med sin politik en fortsatt utarmning av glesbygdens kommuner. Och de riksdagsmän som företräder alliansen har glömt sin roll som företrädare för sin kommun. Fakta visar att genom att successivt reellt minska statsbidragen till kommunerna så tvingas de till att avskeda folk och höja taxor och avgifter. Fråga kommunalpolitikerna så får ni svar!

 

Sen försöker ni påstå att sysselsättningen ökat så kraftigt. Men glömmer samtidigt att sen 2006 har Sveriges befolkning ökat med 500 000 personer. Så ni har inte ens gett den halva miljonen jobb. Bara 200 000 av dom. Därför har också arbetslösheten ökat.

 

Ni riksdagsmän som svarat på min insändare har själva suttit i riksdagen och röstat ner förslag från de röd-gröna om ökade statsbidrag till kommunsektorn. Och så har ni mage att stå i kommun och landstingsfullmäktige och klaga när lokalpolitikerna tvingas lägga ner skolor, ambulans eller omsorg. Er politik att ”hela Sverige skall leva” visar sig inte hålla när jag lyfter fram fakta. Men ni har ju fyllt era och andra höginkomsttagare fickor med ”jobbskattebidrag” på totalt genom alla åren snart 1 miljard kronor – så pengarna tog väl slut för att rädda välfärden i glesbygdskommunerna i landet.

 

Så här ser artikeln ut i dagens vk.

Per-Ola Moström

tidigare chefsekonom Vindelns kommun

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *