Alliansen sviker glesbygdens kommuner

Statsbidragen till länets glesbygdskommuner har under alliansregeringens tid kraftigt urholkats.

Samtidigt som kostnaderna ökat från 3,7 till 4,5 miljarder (+21%) har statsbidragen endast ökat från 1,1 till 1,2 miljarder (+7%). 2006 stod statsbidragens andel av kostnaderna för 29,3% för att till 2012 minskat till 26%. 165 miljoner har på det sättet försvunnit.

Räknar vi om denna minskning till förlorade jobb så har glesbygdens kommuner i länet förlorat 420 jobb och sänkt kvalitet, höjda
avgifter och skatter i glesbygdskommunerna. Detta har bidragit till en kraftig befolkningsminskning med 4485 personer – i snitt -5,6%. Alliansens politik tömmer glesbygden i länet.

Då statsbidragens andel har minskat så kraftigt har kommunerna tvingats höja skatterna. I snitt är kommunalskattehöjningen 42 öre i länet sedan 2006. Dorotea har tvingats höja en hel krona. Skatteintäkterna har således ökat från 1987 till 2247miljoner kronor (+13%) i länet.
Avgifterna har under samma tid ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%).

Slutsatsen blir att de i kommunerna kvarvarande har fått betala alliansnotan.

 

Statsbidragens utveckling
Men den viktigaste inkomsten som visar statens intresse för kommunerna är statsbidragen. År 2006 betalades 1099 mkr ut till glesbygdskommunerna. Denna siffra var 2012 1176 mkr. Skulle statsbidragen ökat som lönerna skulle 165 miljoner till
kommit kommunerna till del.

För Vilhelminas del har ca 20 mkr försvunnit! Det betyder att resurser för över 50 jobb har försvunnit! 

tabell statsbidrag glesbygdskommunerna

Den största förloraren i länet av alliansens politik är Robertsfors som inte fått en enda krona i statsbidragshöjning. Där har 67 jobb försvunnit. På andra plats är Storuman som förlorat 60 jobb och på tredje plats är Vindeln som förlorat 54 jobb. Fullständig tabell finns på www.framtid2030.se.

 

Under samma tid har lönerna ökat med 22%. Det betyder faktiskt att en hundralapp 2012 bara är värd 81 kronor i förhållande till 2006.
SCB har redovisat att en snittlön i kommunerna 2006 var 20795 kronor för att år 2012 vara 25685 kr.

 

Länets alliansriksdagsmän har sett denna avveckling av länets glesbygdskommuner men inte agerat. De kan sitta i riksdagen och rösta emot höjningen av statsbidragen till behövande kommuner. Och samtidigt stå i kommun- och landstingsfullmäktige och gnälla när man själv har ansvar för denna utarmning av statsbidragen till länets glesbygdskommuner och landsting. Det är  dax att ta ansvar för denna avfolkning av glesbygden!

Alliansen tömmer glesbygden! Med stöd av SD i riksdagen!

mer på : www.framtid2030.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *