Alliansen sviker pensionärerna – vi betalar 15% högre i skatt

Så är det då – igen – belagt svart på vitt. Sverigedemokraterna och Alliansen sänker oss pensionärer. Tillsammans!

Ett pensionärshushåll har i snitt betalat över 100 000 kronor i så kallad pensionärsskatt under perioden 2007–2014. Det visar en ny rapport från Skattebetalarna.

Den extra skatt som landets pensionärer betalar, som följd av att de inte får del av jobbskatteavdraget, har nu kartlagts av medlemsorganisationen Skattebetalarna. Resultatet är anmärkningsvärt. Totalt under perioden 2007-2014 har ett pensionärshushåll i snitt betalat över 100 000 kronor mer än ett förvärvsarbetande hushåll med samma inkomstnivå.

pensold
Vi pensionär är 1/4 av alla väljare som kan rösta bort Alliansen

–       Landets pensionärer har råkat dubbelt illa ut i jämförelse med löntagare under senare år. Dels är skatten högre och dels har inkomsten utvecklats sämre. Följden är att många hushåll med äldre ofta har en mycket ansträngd privatekonomi, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Det svenska systemet med högre skatt för pensionärer än för dem som fortfarande arbetar är ovanligt. Mer brukligt är att beskatta pensionen lägre än lön, eftersom pensionen oftast är lägre. Ekonomin för landets 1,9 miljoner ålderspensionärer blir dessutom extra ansträngd eftersom det svenska pensionssystemet har en ”broms” som gör att pensionerna har minskat med 3,9 procent i reala termer sedan 2006. Samtidigt har reallönerna ökat med 15,8 procent.

–       Att avskaffa den så kallade pensionärsskatten är ett bra sätt att öka den äldre generationens disponibla inkomst. Den offentliga sektorns skatteintäkter skulle påverkas med endast en halv procentenhet, konstaterar Joacim Olsson.

Extra skatt (pensionärsskatt) för olika pensionärshushåll 2007–2014

Sammanboende par med genomsnittspension 104 000 kronor
Sammanboende par med låg pension 71 000 kronor
Sammanboende par med hög pension 215 000 kronor
Sammanboende med låg och genomsnittspension 87 000 kronor
Sammanboende med hög och låg pension 140 000 kronor
Sammanboende med hög och genomsnittspension 160 000 kronor
Ensamstående med genomsnittspension 52 000 kronor
Ensamstående med låg pension 36 000 kronor
Ensamstående med hög pension 108 000 kronor

 

Vi pensionärer måste se till att bli av med SD-Alliansen för tid och evighet. Deras politiska mål är att fortsätta med straffbeskattningen av oss pensionärer!

SD går nu ut i valet och försöker framställa sig som ”pensionärsvänliga”. Vilken j-a bluff! De har varje år stött Alliansens orättvisa beskattning som straffar oss pensionärer. Tillsammans har de sett till att vi pensionärer betalar 15% högre skatt än en löntagare. Snacka om orättvisa!

 

En röst på SD är en röst på Alliansen och inget annat!

SD-Alliansen sviker landets pensionärer!

 

2 kommentarer

  1. Ja visst är det orättvist.
    Läs bara vad Lars Calmfors skriver i DN.
    ” Det är orättvist med högre skatt på pensioner än på arbetsinkomster (v). Om man tar hänsyn till att arbetsgivarna betalar sociala avgifter för de anställda, som övervältras på dessa i form av lägre löner, så beskattas i  själva verket arbetsinkomster högre än pensioner. Ser man i stället till den rena inkomstbeskattningen, så innebär högre skatt på pensioner inte någon omfördelning mellan personer (utan bara mellan olika perioder i livet) om alla fått jobbskatteavdrag när de var i  aktiv ålder. Det rättviseproblem som kan finnas uppstår därför att dagens pensionärer bara till liten del, eller inte alls, fick några jobbskatteavdrag när de arbetade. För yngre ”pensionärer” som fortsätter att arbeta kompenseras detta dock delvis av att jobbskatteavdraget är särskilt stort för dem”
    PS det vore bra för debatten om Du tog in denna kommentar DS

  2. Pingback: 15% högre skatt för pensionärer | Sonja(s) blogg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *