PISA katastrof. Avgå Jan Björklund!

Efter att ha titta på TV-utsändningen om PISA som visar på kunskapen för svenska 15-åringar kan man inte annat än konstatera att Alliansens skolpolitik leder till katastrof i kunskap! Det har blivit sämre på alla områden och Sverige ligger långt under snitt för andra länder. Även under andra Skandinaviska länder.

Så här sammanfattar utredningen själv resultatet!

Resultaten kan sammanfattas på följande sätt:
• I PISA 2000 och 2003 var svenska 15-åringars resultat inom samtliga områden signifikant över OECD-genomsnittet. Nu 2012, är det genomsnittliga
resultatet signifikant lägre inom samtliga områden jämfört med ett genomsnittligt OECD-land.
• I PISA 2012 presterar 25 av 34 OECD-länder signifikant bättre än Sverige
i matematik och naturvetenskap. I läsförståelse presterar 19 OECD-länder
signifikant bättre än Sverige.
• 18 OECD-länder, däribland Finland, Danmark och Norge, presterar alla
signifikant bättre än Sverige inom samtliga tre kunskapsområden.
• De enda OECD-länder som presterar signifikant sämre än Sverige i samtliga
kunskapsområden är Chile och Mexiko.
• Svenska 15-åringars genomsnittliga resultat har försämrats inom samtliga tre
områden jämfört med den senaste PISA-undersökningen år 2009. Dessutom
har resultaten försämrats i matematik jämfört med 2003, i läsförståelse jämfört
med år 2000 och i naturvetenskap jämfört med år 2006, det tidigaste år
som respektive kunskapsområde var huvudområde i PISA.

Läs själv rapporten här:

Utredningen konstaterar att det finns ett SYSTEMFEL i svenska skolan!

Det finns bara ett krav man kan ställa: Avgå Jan Björklund! Att ha en avdankad militär som skolminister har visat sig inte fungera!

Vi måste bli av med den här regeringen!