Alliansen svek Vilhelmina… också…

 

Under Alliansens tid vid makten från 2006-2012 har statsbidragen till Vilhelmina kommun kraftigt urholkats. Räknar man om värdet av statsbidraget i förhållande till antal tjänster så har kommunen förlorat ca 53 tjänster då lönerna ökat med 22% under Alliansens tid med SD:s stöd.

 

Hade statsbidragen ökat som lönerna ökat så skulle Vilhelmina fått 20,4 mkr mer i statsbidrag. Denna minskning av värdet har lett till kommunalskattehöjningar med 50 öre och taxehöjningar i snitt med 12%. Kommuninvånarna har betala notan när Alliansen har svikit kommunen.

Så här ser statsbidragens utveckling ut:

Under Göran Perssons tid ökade statsbidragen med 28,1%

1999 126,8 mkr 15842 kr/inv

2005 162,4 mkr (+28,1%) 22167 kr/inv

 

Under Alliansens tid ökade statsbidragen med endast 9,5%

2006 163,1 mkr 22406 kr/inv

2012 178,6 mkr (+9,5%) 25725 kr/inv

stbandelvilhelmina
Tabellen visar hur många procent som statsbidragen utgjort i förhållande till bruttokostnaderna ii Vilhelmina under Alliansens och Göran Perssons tid i makten

 

MEN värdet av statsbidragen var mindre 2012 eftersom de överskred lönehöjningar som var 22%. Så var det inte på Perssons tid. Då var den reala ökningen ca 4%.

Om man räknar om värdet av Alliansens statsbidrag i förhållande till genomsnittlig timlön i den kommunala sektorn får man en annan bild. Snittlönen 2006 var 126 kr för att vara 156 kr 2012. För statsbidragen kan man därför köpa sig så här många timmar i snitt per kommuninvånare:

2006 177,8 timmar

2012 164,9 timmar

En minskning med 7,2%!

Så mycket har statsbidragen till Vilhelmina kommun reellt minskat! Omräknat till helårstjänster så har Vilhelmina förlorat resurser motsvarande från 467 tjänster 2006 till 414 tjänster år 2012. En minskning med -53 tjänster!

Hur har då kommunen ändå kunnat klara en ekonomi i balans undrar någon?

Jo genom skatte- och avgiftshöjningar som drabbar den egna befolkningen.Och verksamhetsneddragningar.

 

Men urholkningen har också bidragit till en flykt på invånare. Från 2006 har befolkningen därför minskat med 386 personer eller -5,3%.

 

Kostnaderna för kommunens verksamhet har ökat från 503 mkr till 583 mkr (+16%). Statsbidragens andel har därför minskat från 32% till 30,6%. Hade kommunen fått ökade statsbidrag i förhållande till hur lönerna har höjts hade kommunen haft 20,4 mkr ytterligare i statsbidrag 2012.

 

Nu tvingades kommunen för att klara en ekonomi i balans höja kommunalskatten från 22,90 till 23,40. Samt höja avgifterna från 153 mkr till 172 mkr. En ökning med 12%.

 

Huddinge har under Alliansens tid ökat sitt statsbidrag med 3960 kr/invånare. De har därigenom kunnat sänka skatten med 28 öre men sänker med 10 öre till 2014. Vilhelmina har nu en kommunalskatt på 23,40 och en Huddingebo har 2014 3,70kr lägre k-skatt än Vilhelmina invånare. Alliansens Stureplanspolitik har effekt.

 

Alliansens politik har gått ut på att gynna höginkomsttagare och rika kommuner.

Det var mycket bättre statsbidrag till kommunerna på Göran Perssons tid än idag för glesbygdens kommuner.

 

Alliansen och SD har medvetet omfördelat resurserna till de som har det bättre! För små kommuner och för pensionärer, arbetslösa och föräldralediga har det bara blivit sämre. Och 2014 fortsätter den utvecklingen för oss. Men höginkomsttagarna har fått mer. Mycket mer.

Tyvärr ser utvecklingen likadan ut i alla glesbygdskommuner i Västerbotten.

Läs mer på www.framtid2030.se. Där finns detaljerade tabeller mm.

 

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. Chefsekonom Vindelns kommun

och f.d. Socialchef i Vilhelmina. 1997-2002