SD I Vilhelmina tar avstånd ifrån Vilhelmina kommuns remissyrkande gällande Storregionen!

13735576_894169527395063_1186413669061979401_o

Sverigedemokraterna i Vilhelmina tar avstånd ifrån Vilhelmina kommuns remissyrkande med involverade partier Socialdemokraterna, Vänsterpartiet , kristdemokraterna och moderaterna. 

Kristdemokraterna var först ut med ett remissyttrande gällande storregionen i Norrland. Detta remissyttrande lades ut till väljarna den 24 September med inställningen att partiet stod inte bakom en ny regionindelning. *Citat* – Med invägda positiva och negativa faktorer i den skissade storregionen ser KD Vilhelmina en betydande fara där f.a. det demokratiska underskottet kommer att utgöra konsekvensen av centraliseringens förväntade pluseffekter. Vi kan därmed inte stå bakom förslaget i dess nuvarande form för kristdemokraterna i Vilhelmina 21/9 2016 Styrelsen genom Rickard Norberg *slutcitat*.

Jag gladdes över beslutet att sunt förnuft hade tagits ann just i denna stund.

Ack vad jag hade fel !

Under Tisdagens (27/9 ) kommunstyrelse gjorde partierna en kompromiss med detta remissvaret.

Remissvar från Vilhelmina kommun ang. delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

Vi har övervägt för- och nackdelar med den föreslagna indelningen av nya län och regioner och trots de stora avstånden i det nya Norrlands län och en risk för större avstånd till de beslutande organen, så väger vågskålen tillslut över till att fördelarna är större. Den nya mellannivån, den norra storregionen, riskerar att föra makten längre bort från medborgarna i Norrland än vad dagens landsting gör.
Region Norrland blir till ytan större än många länder i Europa.
Det finns en tydlig och uppenbar risk att det ytterligare försvagar de glesa områdena och att det demokratiska underskottet för vår del ytterligare ökar.

Besluten i den nya regionen kanske kommer att fattas snabbare och billigare än idag men med mindre insyn i de lokala förhållandena. Det bör ankomma på de i det nya fullmäktige deltagande partierna beakta att de olika geografiska områdena – då även glesbygden – blir representerad.
Detta ska givetvis också gälla de nämnder och institutioner som fullmäktige tillsätter eller i övrigt medverkar till att skapa.

Citat ur delbetänkandet Norrlands län
Vi föreslår en sammanläggning av de fyra nordligaste länen, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och landstingen i dessa län.
Därmed uppnås en tillräcklig styrka för att ansvara för sjukvården i landstinget och resurser för ett effektivt regionalt utvecklingsarbete. Länen är relativt glest befolkade och för att få tillräcklig kraft i det nya länet blir det med nödvändighet ett stort geografiskt område. Här har således avvägningar gjorts mellan å ena sidan resursstyrka och å andra sidan geografisk storlek.
Med beaktande av vad som sagts ovan ställer sig Vilhelmina kommun i övrigt bakom indelningskommitténs slutsatser och förslag. Vilhelmina 2016-09-27

Jag är glad att man har tagit upp i svaret att makten kommer att förskjutas ifrån medborgarna,riskerna för ytterligare centralisering men tror man på fullaste allvar att man kommer att ta det i beaktande? Tror knappast det! ärligt talat så tror jag att mottagaren letar efter blev det ett ja eller nej ?

Partierna i Vilhelminas står enbart SD samt lokala partiet Politiskt Alternativ (PA) ensam som opposition mot beslutet om ny regionindelning i Norrland

Samtidigt (S) (V) (KD) (M) (C ) litar blint på att detta kommer gå vägen

Vilka som kommer att få bära hundhuvudet återstår att se men jag tror knappast att detta var det dessa partiers väljare ville se !

MVH// Eric Axelsson SD Vilhelmina

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *