SD Vihelmina remissyttrande gällande storregion

13735576_894169527395063_1186413669061979401_o

En bildning av storregion skulle ej gynna inlandets glesbygdskommuner. Kommuner med stora arealer men med ett litet befolkningsunderlag. Skulle regionen bildas är farhågan stor att dessa kommuner ytterligare skulle sättas i bakvattnen i förhållande till de relativt sett tätbefolkade stadskommunerna. 

Sett
ur ett demokratiskt perspektiv kommer inlandskommunerna politiskt att representeras av en minoritet med små möjligheter att driva specifik sakpolitik för sin region. Ingen har i till dags dato kunnat stoppa utflyttningen från inlandet eller bostadsbristen i städerna, varken kommuner, stat eller sammanslutningar/intresseorganisationer likt tex. Region 8.

Trenden har pekat neråt sedan den började, ca 40 år har man haft på sig att bedriva en konsoliderande politik men allt man gjort är att fortsätta centralisera med allt vad det innebär i att försvaga landet på många sätt.

Tror
man på fullaste allvar att bildandet av en storregion och ytterligare centralisering skulle skapa nya vinnande samhällsbyggande incitament samt motverka de problem och utmaningar som sedan så lång tid existerat?

Norrland i allmänhet och inlandet i synnerhet behöver inte ytterligare centraliserad byråkratisering, detta sett utifrån historiska och förutsättningsmässiga perspektiv framför allt.

SD Vilhelmina ställer sig inte bakom beslut om ny regionombildning Eric Axelsson SD Vilhelmina 2016-25/9

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *