Åkesson SD.

Åkesson SD tar varje chans att avsätta regeringen och Stefan Löfven tar varje chans att hindra SD att komma i regeringsställning. Åkesson borde snart inse att SD med sin politik och bruna rötter inte passar i svensk politik. De borde i stället rikta blickarna mot Ungern där finns deras gelikar.

Ansvariga politiker och privata vårdgivare.

Den situation som avslöjats på våra äldreboenden är skrämmande. Hur har det kunnat bli så fel? Staten har IVO vars uppgift är att kontrollera verksamheterna men de hörs sällan av. De verkar inte fungera som kontrollmyndighet. Om de hade haft ett kraftfullare mandat och tydligare regelverk hade dessa missförhållanden inte behövt inträffa.
Vi har nu resultatet av kommunernas besparingar och privata vårdgivares vinstjakt. Detta måste få ett slut.

Åtgärder snarast.

De många dödsfallen inom äldrevården p.g.a. covid 19 måste skyndsamt utredas och åtgärdas. De brister som konstateras måste åtgärdas snarast, gäller båda regioner, kommuner och privata. Befintliga lagar och bestämmelser måste uppdateras och anpassas till dagens krav. Personalen måste utbildas för de uppdrag de har. Målet måste vara en trygg och säker vård för alla. Lagbrott måste beivras.

En Corona kommission.

Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer M vill se en kommission som utreder hanteringen av pandemin. Gäller regeringen och berörda myndigheter. Det är svårt att förstå nyttan med en sådan medan pandemin pågår. Avsikten måste vara att så fort som möjligt få argument för att kritisera regeringens agerande. Forskarna ställer sig frågande om nyttan i det här läget. Regeringen avvisar kravet så länge pandemin pågår.