Om Klas Viberg

Är pensionär. Jag vill skriva om samhällsfrågor, politik och idrott.

Pengabrist

Region Stockholm, Svenonius M, vill att staten skall stå för utjämningssystemet under pandemin. Inte förvånande, då hon har orsakat ett ekonomiskt haveri i Regionen och har nu akut brist på pengar. Det är ytterst förvånande att hon får fortsätta som finansborgarråd.

Migrationen och SD

Vem som orsakade att migrationsförhandlingarna sprack kan bli en trätofråga en tid framöver. Moderaterna var nog rädd att förlora i opinionen till SD. Att migrationen inte längre är huvudfrågan bland väljarna gillar nog inte SD så de försöker med alla medel få upp den på dagordningen igen .Deras krav på lag och ordning borde starta i deras eget parti. SD börjar bli ett parti i marginalen med de frågor de driver.

Den svenska skolan.

Alla politiker borde enas om att skolan skall vara för elevernas bästa och inte för privata vinstjägare. Kvaliteten måste höjas flera pinnhål för att förbereda eleverna för fortsatta studier.
Staten måste återta ansvaret för skolan. Detta plotter vi har upplevt med nuvarande organisation måste få ett slut. Kommunerna verkar inte orka med huvudmannaskapet. Kommunerna har många andra verksamheter som kräver tid och pengar.