Om Klas Viberg

Är pensionär. Jag vill skriva om samhällsfrågor, politik och idrott.

Marknadskrafterna härjar

Vi har nu i verkligheten fått erfara när marknadskrafterna fått råda i samhället. Vi har fått ett samhälle styrt av aktörer med vinstintresset som mål vilket har medfört stora problem för välfärdens olika grenar. Vi har fått ett avrustat samhälle som orsakat sjukdomar, lidande och död samt en skola i kris. Penningsugna miljonärer har fått härja fritt. Deras näringar har bantats för att maximera vinsterna varefter de har flytt landet med dokumentportföljen full med pengar, våra inbetalda skatter. Nu har skattebetalarna tröttnat. Ut med månglarna från templet för att citera ett känt uttryck.

Heder och ära

Heder och ära åt alla som arbetar helhjärtat åt att bekämpa Coronaviruset. Ingen nämnd och ingen glömd. Med de förutsättningar som var och med nuvarande organisation får vi skatta oss lyckliga att det inte blev värre. Vi bugar djupt för vårdpersonalen och myndigheterna.

Skolpengen

Den erfarenhet vi har av friskolorna är att ägarna gör höga vinster som de sedan skickar till skatteparadis. Det finns tydligen marginaler som medger detta. Att ägarna vill göra vinster är prioriterat Att förmedla kunskaper till våra elever blir en andrahandsfråga. De har upptäckt möjligheterna att tjäna pengar genom att minimera antal anställda och minska på de resurser som krävs för att bedriva en bra skola för våra elever.
Att gallra bland elever som söker är vanligt idag. Besvärliga elever och elever som kommer från socioekonomiskt utsatta områden kan få svårt att bli antagna. De portas med allehanda motiveringar som förklaring.
Att dagens friskolor ger ”bra betyg” för att vinna elever är väl känt. Om det speglar kunskaps-nivån tycks vara mindre viktigt. Det har bekräftats av universiteten som klagar på att eleverna inte kan läsa.
Regeringen måste minska på skolpengen för att påbörja en sanering av aktörerna på marknaden. Vi är snart enda landet i världen som har detta ruttna skolsystem. Att vinstdrivande företag skall få tillgång till skattemedel var ett stort misstag som nu måste få ett slut.
Det var Moderaternas Carl Bildt som, när han var statsminister, införde friskolereformen och den skulle ge oss väldens bästa skola enligt honom. Nu har vi facit. Det blev ett stort misslyckande. De som tjänar stora pengar är privata skolkoncerner ofta med ägarna utomlands. En av ägarna, en svensk som bor i USA, har vid något tillfälle uttryck att Sverige är ett ”jävla kommunistland”. Att ändå kunna suga ut skattemedel verkar motsägelsefullt. Vad finns bakom pannbenet?
Vi har ett skolsystem som gynnar privata vinstjägare inte våra elever och det är allvarligt.
Skolan bör kanske förstatligas för att komma tillrätta med avarterna

SVT rapporterar

Trodde att SVT i Rapport morgon visste om att vi har en pågående pandemi. Intervjun med Lena Hallengren var pinsamt dålig. Att bara fokusera på ev. felaktiga beslut borde väl ha kompletterats med fakta om pandemin och de förutsättningar som måste hanteras. Inte särskilt informativt

LAS förhandlingar

Det blir alltmer problematiskt att leda landet för regeringen. C och L har skaffat sig en orimligt stark ställning genom januariöverenskommelsen. Att C helst vill utesluta LO vid kommande förhandlingar tyder på ett demokratiskt underskott som inte gagnar någon. På svensk arbetsmarknad bör parterna komma överens om spelreglerna utan inblandning av politiker. Som underlag skall det finnas en lag som skapar balans.

 

Kommande val

Regeringen Löfven kommer att få ett tufft motstånd kommande valrörelse. Nuvarande regeringsbildning knakar i fogarna och mest sannolikt blir det en ny Allians med M, L, C och KD. SD kommer med all sannolikhet att stödja en sådan konstellation för Åkesson hatar Löfven. Detta förutsätter att L byter partiledare annars är det kört.