KD styr

Region Stockholm, där KD är med och styr, har flest privat drivna äldreboenden. Där inträffar också de flesta dödsfallen i Sverige. Det nu omskrivna i pressen är koncernen Ansvar och Omsorg. Detta faktum verkar Ebba Busch förtränga. Hon skäller i stället på S. Oärligt minst sagt.

Vinstjakten

Det är ju tyvärr så att vi har många fler privata vårdgivare inom hemtjänsten och vården än andra länder i Norden. I vinstsyfte genomför de besparingar på bl.a. skyddsutrustning för patienter och personal som i förlängningen medför ökad smittspridning. Även en del offentliga vårdgivare har infört besparingar som drabbat personalen och patienter. Detta måste rättas till.

Besparingar i kommunerna.

Många kommuner genomför besparingar inom vården och omsorgen. Det kan bero på förändringar av brukarnas antal eller organisationsförändringar. Sammantaget bör det i samråd med facket göras en konsekvensanalys för att undvika allvarliga misstag. Då kommunerna har andra kostnadsställen kan det vara svårt att prioritera.

Brister i välfärden.

Kommunerna och regionerna kommer att få det tufft framöver när granskningarna påbörjas angående deras förmåga att klara skolan, äldrevården, hemtjänsten och sjukvården på ett kvalitetsmässigt och enligt regelverket godtagbart sätt. De brister som hitintills har noterats är omfattande och kommer att kräva mer personal, utbildning och ekonomiska resurser. Verksamheter som drivs av privata bolag måste social kompetens och kvalitet vara överordnad vinstintresset det måste löpande kontrolleras.