Pengabrist

Region Stockholm, Svenonius M, vill att staten skall stå för utjämningssystemet under pandemin. Inte förvånande, då hon har orsakat ett ekonomiskt haveri i Regionen och har nu akut brist på pengar. Det är ytterst förvånande att hon får fortsätta som finansborgarråd.

Migrationen och SD

Vem som orsakade att migrationsförhandlingarna sprack kan bli en trätofråga en tid framöver. Moderaterna var nog rädd att förlora i opinionen till SD. Att migrationen inte längre är huvudfrågan bland väljarna gillar nog inte SD så de försöker med alla medel få upp den på dagordningen igen .Deras krav på lag och ordning borde starta i deras eget parti. SD börjar bli ett parti i marginalen med de frågor de driver.

Den svenska skolan.

Alla politiker borde enas om att skolan skall vara för elevernas bästa och inte för privata vinstjägare. Kvaliteten måste höjas flera pinnhål för att förbereda eleverna för fortsatta studier.
Staten måste återta ansvaret för skolan. Detta plotter vi har upplevt med nuvarande organisation måste få ett slut. Kommunerna verkar inte orka med huvudmannaskapet. Kommunerna har många andra verksamheter som kräver tid och pengar.

Ingen försonande retorik.

Ebba Busch KD har lierat sig med M och SD. Det är mycket förvånande att hon ändå har ett visst stöd i valmanskåren. Hennes hårda omdömen om sina politiska motståndare är nära nog fördömande. Det finns ett visst mått av den modell som väckelsepredikanterna består sig med när hon tar till orda. Ganska obehagligt. Medmänsklighet är kanske för mycket begärt.
Alf Svensson saknas nog av många.

Värna landsbygden.

Det finns en strävan hos vissa politiker att Umeå kommun skall växa. De har nästan blivit ett självändamål hos vissa. En stad med en allt glesare landsbygd kan bli ett problem för medborgarna då många i stället vill ha en levande landsbygd med tillhörande näringar samt tillfälle till fritidsaktiviteter som motion och avkoppling från stadens jäkt och stress.
Då vi behöver stärka vår självförsörjningsgrad bör utflyttning till Landsbygden i stället stimuleras.
Landsbygden är stadens lunga och bör utvecklas inte avvecklas.