Boverket

Boverket har av Regeringen fått i uppdrag att kontrollera kommunernas uttag ur sina bostadsbolag. Boverket har slagit larm om att det har förekommit för stora uttag enligt gällande bestämmelser.
Det är bra då vi tidigare sett tvivelaktiga försäljningar av beståndet med stort underhållsbehov. Hyresgästerna frågade sig vart inbetalda underhållsavgifter varje månad tagit vägen.

Elförsörjningen

Nu föreslår Kristersson M och Sabuni L att det byggs småskalig kärnkraft för att möta ökad efterfråga på el. Nu vet ju båda att intresset för ny kärnkraft är sval och att riskvilligt kapital saknas. Till en början borde debatten handla om framtida elförsörjning med befintliga lösningar och om dessa kan utvecklas och effektiviseras. Dessutom måste överföringar av el från Norrland till södra Sverige byggas ut.
Tänk bara om vi kunde ha solceller på alla tak, effektivisera vattenkraften och minska på slöseriet. Det skulle räcka en bit.

 

Kvartersbutiken

I dagarna har vi läst om Avions kris. Butikerna avvecklar och flyttar. Orsaken är bristande lönsamhet. Redan vid Avions tillkomst kom signaler om att gallerior i andra städer och särskilt i USA vara på tillbakagång.
För den enskilde är kvartersbutiken viktig särskilt för äldre därför bör den värnas. I övrigt bör handeln sträva efter ett levande centrum i Umeå.

Kvartersbutiken

I dagarna har vi läst om Avions kris. Butikerna avvecklar och flyttar. Orsaken är bristande lönsamhet. Redan vid Avions tillkomst kom signaler om att gallerior i andra städer och särskilt i USA var på tillbakagång.
För den enskilde är kvartersbutiken viktig särskilt för äldre därför bör den värnas. I övrigt bör handeln sträva efter ett levande centrum i Umeå.