Värna landsbygden.

Det finns en strävan hos vissa politiker att Umeå kommun skall växa. De har nästan blivit ett självändamål hos vissa. En stad med en allt glesare landsbygd kan bli ett problem för medborgarna då många i stället vill ha en levande landsbygd med tillhörande näringar samt tillfälle till fritidsaktiviteter som motion och avkoppling från stadens jäkt och stress.
Då vi behöver stärka vår självförsörjningsgrad bör utflyttning till Landsbygden i stället stimuleras.
Landsbygden är stadens lunga och bör utvecklas inte avvecklas.

Idrottshallarna i Umeå igen

Umeå kommun skall hyra idrottshallar av Thorengruppen. Att avtalet godkändes av fullmäktige utan krav på återremiss var ytterst förvånande då det i media har ifrågasatts av många kunniga personer. Kommunens upphandlingsavdelning verkar bara ha erbjudit en firma att lämna anbud. Återigen kan vi notera ytterst tveksam handläggning av dylika ärenden. Har upphandlingen verkligen skett efter gängse regler och bestämmelser?
Att Umeå kommuns idrottsföreningar behöver hallar är omtvistat men de bör byggas i egen regi. Nu har ärendet överklagats vilket visar på ytterst undermålig handläggning.