Elförsörjningen

Nu föreslår Kristersson M och Sabuni L att det byggs småskalig kärnkraft för att möta ökad efterfråga på el. Nu vet ju båda att intresset för ny kärnkraft är sval och att riskvilligt kapital saknas. Till en början borde debatten handla om framtida elförsörjning med befintliga lösningar och om dessa kan utvecklas och effektiviseras. Dessutom måste överföringar av el från Norrland till södra Sverige byggas ut.
Tänk bara om vi kunde ha solceller på alla tak, effektivisera vattenkraften och minska på slöseriet. Det skulle räcka en bit.