Om Margareta Rönngren

(S)kolbloggen skrivs av s-politiker i För- och grundskolenämnden i Umeå. Förtroendevalda som bloggar om förskolan och grundskolan i Umeå.

Skolan ska välkomna alla barn

Så har det blivit känt för en större allmänhet, alla barn är inte välkomna till vissa friskolor. Det är bra att många får upp ögonen för problemet och förhoppningsvis kan vi nu få bestämmelser som förbjuder detta men det har fått gå alldeles för långt och alltför många barn och föräldrar har fått lida. Jag har under mina 10 år som ordförande i för- och grundskolenämnden  mött många föräldrar som berättat om hur de fått veta att de inte platsar på den skola man valt på grund av barnets funktionsnedsättning eller annat som skolan anser problematiskt. Så sent som i höstas hörde en förtvivlad förälder av sig och berättade om hur de blivit behandlade. Som företrädare för den kommunala skolan har jag små möjligheter att göra något förutom att lyssna, stötta, ge information om möjligheten att anmäla till skolinspektionen och givetvis se till att det finns plats i våra egna skolor. Det vanligaste svaret jag får av föräldrar är att man inte orkar göra en anmälan, sorgen över att man blivit illa behandlad och den stora sorg och besvikelse deras barn känner är tillräckligt, man orkar inte gå igenom ytterligare besvikelser eller snarare kränkningar. Vi vet i dag att det fria skolvalet har inneburit ett stark segregering i skolan, att skillnaderna i möjligheter att lyckas i skolan har ökat och ökar dramatiskt, det måste vi göra något åt! Är det fria skolvalet heligt oavsett konsekvenser? Är vi beredda att försvara vinster i friskolorna till vilket pris som helst? Jag tycker inte det, det är dags att kasta skygglapparna och se hur verkligheten ser ut och göra något åt det. Socialdemokraterna i Umeå har skrivit flera motioner angående vinstutdelning i friskolor, tyvärr har vi inte fått gehör för detta. Jag anser fortfarande att det är den enda utvägen för att få slut på den utsortering vi nu ser, det som sker är inte värdigt ett land som anser sig stå för demokrati och allla människors lika värde.

Välkommen till (S)kolbloggen!

Då var vi igång!

Vi som är förtroendevalda s-politiker i För- och grundskolenämnden har länge pratat om att vi vill försöka få igång en blogg där vi kan skriva om vad som händer och sker i Umeå när det gäller förskolan, grundskolan och framtidens lärande.

Nu har vi äntligen kommit dithän och bloggen är igång här på Folkbladet. Vi som kommer att skriva här heter Margareta Rönngren, Tommy Holmgren, Moa Brydsten, Thomas Fridh, Linda Burén, Roland Samuelsson, Liljan Brännström, Tommy Stark och Emelie Öberg.

Vi ses framöver! Varmt välkommen.