Nästa del: Muslimska Brödraskapet

Sista förstudiedelen innan jag åker till Syrien. Flyget går 02.20 och kommande inlägg kommer att ha fokus på nutidshändelser.

Muslimska brödraskapet är en av de största, om inte den största islamistiska kraft i hela Mellanöstern. Brödraskapet grundades i Egypten 1928 och ideologin bygger än idag på en islamistisk ideologi som bygger på rörelsens tolkningar av Koranen. Denna rörelse är sunnimuslimsk och rörelsen har varit inflytelserik i ett flertal länder i Mellanöstern och Afrika. Brödraskapet förkastar alla andra ideologier som existerar eftersom de är gjord av människan, medan Islam är Guds ord och på så vis den enda rätta och perfekta ideologin att följa. Muslimska Brödraskapet är emot sekulära samhällsbyggnader och sekulär lagstiftning eftersom de anser att Gud redan har skapat lagarna för människan, sharia-lagar. Problemet med just sharia-lagar är att de har tolkats olika av olika inflytelserika muslimska personer. I Muslimska brödraskapet har oenigheterna kring hur sharia-lagarna inte varit ett undantag. Muslimska brödraskapets centrala tolkning av sharia-lagarna är att en troende muslim måste be fem gånger om dagen, äktenskapsbrott ska straffas med stening (eventuellt piskrapp), stöld som ska straffas med stympning av den hand man tjuvat med, berusning som straffas med minst 80 piskrapp. Det existerar givetvis fler regler på andra saker som hur man ska behandla icke troende, hur man ska bete sig i krig osv. Som jag tog upp tidigare så är inte Muslimska brödraskapet helt enade om hur man ska tolka sharia-lagarna, så dessa lagar jag tagit upp kan skilja sig i lokala föreskrifter. Sharia-lagar är det som styr Saudiarabien och andra Gulfländer. Troligtvis kommer dessa regler att appliceras i Egypten efter Muslimska brödraskapets valseger.

Medan Sharia-lagarna byggs på en strikt religiös samhällsuppbyggnad så förekommer en mer sekulär lag som nämns i Islam. Denna sekulära samhällssyn bygger istället på fem riktlinjer med inbördesordningen; livet, förnuftet, religionen, egendomen och fortplantningen. Om man fokuserar på de två första punkterna så menas detta att en muslim aldrig får fastna i gårdagens strukturer, utan måste hela tiden utvecklas parallellt med samhällets utveckling. Denna samhällssyn kallas Urf och är central i den syriska politiken.

Muslimska brödraskapets strikta ideologi stod öga mot öga i ett blodigt uppror mot den syriska sekulära synen på Islam året 1980. Brödraskapet utropade Jihad mot den syriska regimen som enligt dem hånade Islam med den sekulära synen. En av anledningarna till utropandet av Jihad var enligt Brödraskapet Syriens nära relationer med kommunistiska Sovjetunionen. Kommunismens syn på Gud är att människan skapat en avbild att dyrka. En av ledarna för Muslimska brödraskapet utropade detta kända citat innan deras Jihad tog fart: ”Gud är vårt objektiv. Den heliga Koranen vår konstitution. Profeten Muhammed är vår ledare och striden är vår väg”.

När Muslimska brödraskapet påbörjade sin Jihad anklagade Turkiet den syriska regimen för att de skulle ha tränat kurdiska PKK krigare för att bomba i turkiska städer. Syrien nekade men Turkiets svar var att låta rebeller från Brödraskapet att träna på turkisk mark. Turkiet bistod också med vapen. Ett märkligt sammanträffande till nutidens konflikter? Muslimska brödraskapets första attacker var mot ett flertal regeringsbyggnader, likt nutidens konflikt. Det finns tre ökända och än idag ihågkomna attacker från Muslimska brödraskapet som ärrade hela Syrien. Den första attacken var mot en militärakademi där 83 värnpliktiga dog, med ett hundratal skadade. Den andra attacken var en attack mot en marknad där ett hundratal dödades och skadades. Den tredje attacken dödade nästan presidenten Hafez Al-Assad. Just den sista händelsen gjorde Al-Assad till en stor hjälte i landet. När rebeller sköt med kulsprutor mot presidenten missade de varje skott. Rebellerna hann till och med kasta två handgranater mot Al-Assad, där han lyckades sparka bort den ena och räddades av en av sina livvakter som slängde sig på den andra handgranaten. Livvakten är en ihågkommen hjälte än idag.

Efter dessa attacker hade Hafez Al-Assad fått nog och skickade ned all sin militära styrka för att krossa Brödraskapet. Ett hundratal sympatisörer och kända medlemmar hamnade i fängelse och torterades. Det ska sägas att innan dessa attacker hade oppositionella politiska rörelser fått verka fritt i landet, men drabbades hårt att Muslimska brödraskapets attacker. Attacker på den kristna och alawitiska minoriteten tilltog alltmer i landet och massakrer skedde signerade Brödraskapet. Militären tog dock mer och mer mark på den islamistiska rörelsen och till slut återstod en slutgiltig strid i staden Hama. Staden Hama som drygt 30 år senare är centrum för oroligheter igen. Där islamistiska krafter än en gång har spridit oroligheter i.

Den slutgiltiga striden skulle bli en av de blodigaste dagarna i syrisk modernhistoria. Den 2 februari 1982 beordrade Hafez Al-Assad militären att omringa staden och gav civila 48 timmar på sig att fly. Brödraskapets skulle förintas. Första fasen var att kapa vattenförsörjningen till staden som snabbt följdes med att elförsörjningen kapades. Hama var nu avskärmat från omvärlden. Några dagar därefter följde en massiv bombning på alla vägar som ledde ut från Hama och sedan en massiv bombning av strategiska platser i staden. Marktrupper började sedan infiltrera staden och efter två veckor stod slutligen den syriska militären som segrare. Ingen vet än idag hur många som dog av striderna, men en siffra som ofta nämns är 25 000 döda. Dessa döda var militärer, rebeller och civila.

Det finns alltså väldigt många likheter med nutidens händelser. Islamister då och islamister nu. Minoriteterna i Syrien kände sig hotade då och känner sig hotade nu. Framförallt så är det sekulära systemet Syrien vilar på hotat nu, precis som på 1980-talet. Något som är intressant är att under USA:s invasion av Irak så använde man Syriens metod i Al-Fajullah när Al-Qaida hade tagit kontroll över staden. USA kapade vatten- och elförsörjningen, omringade staden och bad civila att lämna staden. Därefter bombades staden hänsynslöst. Det finns dessutom mycket som tyder på att Muslimska brödraskapet som fått makten i Egypten finansierar delar av den islamistiska oppositionen i Syrien. I Egypten talas det om att revolutionen kapades av islamister. Ironiskt nog hyllar USA ”det demokratiska valet” i Egypten, även fast det framkommit att hot och trakasserier varit vanliga under röstperioden, speciellt mot de koptiska kristna i landet. Demokratiskt val? Inte ens i närheten.

Det finns mycket att skriva om när det kommer till Muslimska brödraskapet exempelvis deras förtyckande kvinnosyn, samt deras nyliga diskussioner i det egyptiska parlamentet om en muslimsk man får ha sex med sin döda fru eller inte. Dock får detta om möjligt tas i ett annat inlägg.

Källa

http://www.rt.com/news/war-syria-religion-people-727/ VIDEO

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *