Folkinitiativet: Folkomrösta om storregionen

Storregionen medför i effekt en dödsdom för Norrland.

Detta är något jag ensamt arbetat mot från början av mitt politiska engagemang. I Västerbotten har det enbart vart SD som sagt nej till storregionsbildande.

Vi har nu fått stöd av ett par borgerliga partier.

Interpellationer och motioner har helt enkelt inte gett något resultat. Trots att vi gång på gång har vunnit debatter i frågan har media inte skildrat bristen på argument för en storregion.

Jag har nu kört igång ett folkinitiativ för att folkomrösta om storregion. Ett folkinitiativ innebär att vi behöver 10 % av de röstberättigades underskrifter för att höja frågan om huruvida Västerbottens läns landsting ska slås ihop landstingen i Västernorrland, Norrbotten samt regionen i Jämtland/Härjedalen? Svarsalternativen ska vara Ja eller Nej.

Detta är en ödesfråga för Norrland. Hjälp till att rädda oss!

För mer information, se http://www.stoppastorregion.nu/