Folkinitiativet: Folkomrösta om storregionen

Storregionen medför i effekt en dödsdom för Norrland.

Detta är något jag ensamt arbetat mot från början av mitt politiska engagemang. I Västerbotten har det enbart vart SD som sagt nej till storregionsbildande.

Vi har nu fått stöd av ett par borgerliga partier.

Interpellationer och motioner har helt enkelt inte gett något resultat. Trots att vi gång på gång har vunnit debatter i frågan har media inte skildrat bristen på argument för en storregion.

Jag har nu kört igång ett folkinitiativ för att folkomrösta om storregion. Ett folkinitiativ innebär att vi behöver 10 % av de röstberättigades underskrifter för att höja frågan om huruvida Västerbottens läns landsting ska slås ihop landstingen i Västernorrland, Norrbotten samt regionen i Jämtland/Härjedalen? Svarsalternativen ska vara Ja eller Nej.

Detta är en ödesfråga för Norrland. Hjälp till att rädda oss!

För mer information, se http://www.stoppastorregion.nu/

7 kommentarer

  1. Nej till en storregion.
    En storregion innebär att vi blir ännu mera isolerade från maktens boningar.
    Vad vi behöver är en decentralisering av samtliga samhällsfunktioner för att kunna ha någon möjlighet att påverka vår egen vardag……….

  2. Jättebra att något parti tar ansvar mot detta svek mot demokrati! Att andra politiker helt köper beslut om storregion mellan ordinarie val fattar jag inte. Självklart röstar jag neg!

  3. Kollade kartan och jämförde med Danmark som ju verkar ha stått modell för iden. Tänkte på resorna när sjukhusledningarna ska träffas och dryfta gemensamma frågor. resesträckorna i Danmark lär sällan bli över 15 mil, övernattningar knappast nödvändiga, sannolikt tåg i många fall, täta tidtabeller ofta under 2t restid varje riktning. Stornorrland: dyrt flyg med gles tidtabell från t.ex Östersund till Umeå ger problem, liksom Kiruna/Gällivare, Luleå buss 4tim eller ett far tå om dan. Troligen ofta enklare och bättre och billigare flygförbindelser via Stockholm. Eller allra bäst, att alla flyger till Stockholm, relativt billigt flyg, bra tidtabeller, och part på hotell på kvällen och hem nästa dag. Men visst ja, vart tog Norrland vägen, och var det inte fel att flyga pga klimat och miljö?

  4. De i Stockholm vill ju få bort hela Norrland vad gäller det mesta. Det är bara det som norrland kan producera som de vill ha…Föreslår att vi röstar om att få höra till Norge i stället. De förstår sej på glesbygdspolitik.. Ingen storregion tack.

  5. Vi måste kämpa emot centralmaktens drivkraft att avfolka stora delar av Sverige. Historiskt har obefolkade delar av länder varit lätta för utomstående att ta i beslag. Hela tanken på storregion omyndigförklarar dessutom alla oss som föredrar ett liv på landet och nära till naturen. Och vi är många som skriver på folkinitiativet, så akta er proffspolitiker och välavlönade tjänstemän med egna agendor!

  6. Hörde att också m skulle ”samla in röster” emot storregion, men givetvis väljer man bort samarbete med Petter N! Jag är övertygad om att m egentligen är mycket positivt inställd till storregion och med Umeå som ”huvudstad”. Moderaterna har aldrig lyssnat till folket! Och hur förklarar man att man vägrar samverka, då alla andra motståndare på andra håll samarbetat, som sjukvårdspartiet, sd i norrbotten?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *