Mänskligarättigheter och folkhälsa

Dagen började med att Dennis och Owe tillsammans åkte ut till AWC:s utbildningscenter här i Bulawayou. Som vanligt mötes vi av glada Zimbabwiska kvinnor som med en kraftfull sång hälsade oss välkomna. Temat för dagen var Mänskliga rättigheter och Folkhälsa.

Owe berättade med hjälp av ett bildspel hur de mänskliga rättigheterna har utvecklats genom åren. Det blev en del diskussioner om bildandet av FN och vad de mänskliga rättigheterna säger. De flesta av deltagarna känner till Olof Palme samt det engagemang för fred och mänskliga rättigheter som han stod för, Det blev diskussioner om hans engagemang gentemot apartheidsystemet i Sydafrika, Vietnamnkriget samt tidigare Sovjetunionens invasion av Ungern och Tjeckoslovakien. ”Så talar diktaturens kreatur” var ett uttryck som Olof Palme använde sig av mot de diktaturer som allt som oftast kritiserade hans engagemang för de små staterna och nationernas rättigheter.
Owe berättade om hur Sverige har utvecklats från ett fattigt land i slutet av 1800-talet till fram till i dag, med bildandet av fackföreningsrörelsen, fem veckors semester.

samt den politik som har utvecklat vår välfärd och våra mänskliga rättigheter.Och den fackligt politiska samverkan som har skapat det välfärdssamhälle som vi i Sverige idag lever i.
Det blev mycket öppna diskussioner där vi fick höra om kvinnornas situation. Bland annat fick vi höra att det förekommer att kvinnor tvingas till prostition av sina män när pengarna inte räcker. Naturligtvis kan detta innebära spridning av AIDS som tyvärr är allt för vanligt i Zimbabwe.Man vittnade också om att många av de kvinnor som hade en egen inkomst förlorade denna när den redovisades för sin man. ”Mannen tog pengarna och imånga fall gick till en prostituerad eller söp upp pengarna”. Ingen uppmuntrande situation.
Vi tog lunch mellan klockan 13-14, lunchen vilken bestod av egenodlade grödor som kokades över öppen eld ute på den egna gården.

Vi fortsatte sedan med att prata om folkhälsa. Vi pratade om att medellivslängden för kvinnor i Zimbabwe endast är cirka 50 år, samt vad kan vi i projektet göra i syfte att förbättra deras hälsa och livslängd. Vi pratade med utgångspunkt från boken Jämlikhetsanden och om det finns något samband mellan hälsa och ojämlikhet. Vi var överens om att det med stor sannolikhet finns ett samband mellan stora klyftor i samhället och ohälsa.
Vi pratade även om hälsa på arbetsplatser och den arbetsmiljölagstiftning som finns i Sverige.
Vi provade även att använda oss av den s.k. ”META-metoden” där man klistrar upp post-it lappar på väggen. Vi ställde frågan om vad som är den enskilt viktigaste frågan när det gäller kvinnors hälsa i Zimbabwe. Som svar fick vi att det är jämlikhet, respekt för varandra och utbildning som toppar den frågan.

Vi fortsatte med att diskutera betydelsen för vår hälsa när det gäller tillgång till rent vatten, ren luft, träning, stress, offentliga mötesplatser, föreningsliv, närhet till grön natur, möjlighet att ta del av kultur med mera.
Vi pratade om hur viktigt det är för ett fungerande samhälle att vi tar hand om varandra. Vidare pratade om hur viktigt det är att barnen får en bra start i livet med en bra utbildning. Vi pratade även om betydelsen av att ta hand om äldre människor. I Zimbabwe är det en självklarhet att man tar hand om sina äldre familjemedlemmar. Här har vi i Sverige en hel del att lära när det gäller hur man i Zimbabwe respekterar sina äldre medborgare.
Tiden gick väldigt fort då vi hade roligt och trevligt. När vi förstod att vi inte skulle hinna med allt vi hade tänkt avslutade vi dagen med sång. Det känns som att alla var mycket nöjda med dagen.

Owe Persson och Dennis Larsson

hhh

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *