Konsten att skylla på arbetsmiljöverket

IMG_2305Häromdagen var Kommunal Umeås sektionsexpedition full med folk. Samtliga skyddsombud från äldreomsorgen var kallade. Det var både från privat och offentlig sektor, både hemtjänst och särskilt boende. Det var kul att se så mkt engagemang för arbetsmiljöfrågor bland våra förtroendevalda.

Ämnet för träffen var Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, som brukar kallas för AFS 2015:4 – samma dokument som arbetsgivarföreträdare i Umeå kommun hänvisar till när de vill öka helgtjänstgöringen för sina anställda. Ofta får man höra från arbetsgivarhåll att denna nya föreskrift är väldigt tydlig med att delade turer är ett arbetsmiljöproblem. Ja! Äntligen! Det krävdes att Arbetsmiljöverket släppte ut en helt ny föreskrift för att arbetsgivaren Umeå kommun skulle förstå vad som är uppenbart: att delade turer utgör ett arbetsmiljöproblem. Men att det då skulle vara förenligt med verkets rekommendationer att införa varannan helg för att minska antalet delade turer utgör en långsökt tolkning som ingenting har att göra med vad som faktiskt går att läsa i den nya föreskriften.

Syftet med verkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö är att uppmärksamma arbetsmiljöproblem som tidigare bagatelliserats som exempelvis kränkande särbehandling eller ohälsosam arbetsbelastning. Det är ironiskt att en föreskrift, som bl a har som syfte att se till att arbetsgivaren tar sitt ansvar för en hälsofrämjande arbetstidsförläggning, används som en ursäkt för att öka helgtjänstgöringen. Föreskriften anger förekomsten av delade turer som ett arbetsmiljöproblem och betonar arbetsgivarens ansvar att minimera dem. Men hur mycket man än bläddrar i detta dokument, anges det inte någonstans att tätare helg skulle vara ett lämpligt sätt att göra detta. Och även om föreskriften inte anger arbete varannan helg specifikt som ett arbetsmiljöproblem, så finns det andra bestämmelser i lagen som anger att arbetstiden ska förläggas på så sätt att arbete på helgerna ska undvikas. Arbetstidslagen är tydlig, när den i 14 § anger att ”veckovilan ska så långt möjligt förläggas till veckoslut”.

Att då med hänvisning till AFS 2015:4 påstå att det skulle vara i linje med Arbetsmiljöverkets rekommendationer att öka helgtjänstgöringen för att minska antalet delade turer är ironiskt med tanke på att verket utgör tillsynsmyndighet för bestämmelserna i arbetstidslagen. Arbetstidslagens krav på att sträva efter minskad helgtjänstgöring väger lika tungt som den nya föreskriftens krav på att undvika delade turer. Att Umeå kommun väljer att ignorera den ena bestämmelsen för att kunna uppfylla den andra har föga med verkets rekommendationer att göra. Det handlar snarare om kommunens ovilja att tillskjuta de resurser som det skulle krävas för att faktiskt kunna leva upp efter båda bestämmelser. Välfärdsarbete måste få kosta.

…men det är självklart lättare att öka helgtjänstgöringen och skylla på arbetsmiljöverket.