Fördelar Som Ditt Företag Kan Dra Nytta Av Genom Microsoft Biztalk

BizTalk är en förkortning för Microsoft BizTalk Server och är ett program som bland annat hjälper dig och ditt företag att hantera meddelanden och att koppla ihop olika system eller plattformar inom företaget. Microsoft har utvecklat denna mjukvara för att till exempel underlätta för företag att kunna skicka information mellan olika avdelningar. Servern kan även sammankoppla gamla system med nya för att göra ditt företags informationsutbyten effektivare.

Hur programmet kan hjälpa ditt företag

Känner du att det tar lång tid eller att det är för många steg emellan informationsutbyten inom ditt företag kan BizTalk vara något för dig. I dagens samhälle vill alla att det ska gå snabbt att dela information eller nyheter med andra. Detta gäller även inom företag. Nu skickas det ofta många elektroniska meddelanden fram och tillbaka istället för att man pratar ansikte mot ansikte. Därför är det viktigt att även den elektroniska eller tekniska delen i ett företag utvecklas. Microsoft utvecklade programmet, en systemarkitekt, redan år 2000 men den används fortfarande av företag idag.

Vid användning av programmet kan ditt företag lättare effektivisera, integrera och hantera dina affärsprocesser. Mjukvaran stödjer utskick av protokoll och viktiga dokument. Den gör att information lättare skickas ut till och mellan dina anställda och den kan även skicka information från ditt företag till andra företag. BizTalk är inte bara ett verktyg till att snabbare kommunicera mellan olika avdelningar eller branscher, mjukvaran kan även användas till att automatisera olika processer. Vilka affärsprocesser du har är beroende på vad du har för företag. Äger du till exempel en affär, antingen en nätbutik eller en fysisk butik, så kan du ställa in att du automatiskt vill beställa en vara när det indikerar att du har lågt på lager. Du kan med andra ord koppla ihop lagersystemet med beställningssystemet.

Med andra ord hjälper mjukvaran dig att delegera och automatisera arbetsuppgifter som normalt sett behöver ses över av någon anställd. Genom att integrera BizTalk i ditt företags system kan dessa processer gå så mycket snabbare. Du får därför chansen att spendera mer tid på andra saker som behöver ses över. Samtidigt behöver inte dina anställda se över produkterna på lagret och inventera för att sedan behöva skriva in uppgifterna manuellt. På så sätt kan du använda dina anställda åt viktigare arbetsuppgifter.

Andra funktioner som mjukvaran har

Mjukvaran är utvecklad av en webbutvecklare för över 17 år sedan och har därför behövt uppdateras ett antal gånger för att kunna hänga med i utvecklingen. Uppdateringarna har gjorts i takt med att nya system har kommit ut på marknaden. Olika IT system utvecklas konstant och efterfrågan för nya produkter ökar. Förutom att koppla ihop olika system tillhandahåller BizTalk en plattform där olika processer och system kan köras samtidigt. Mjukvaran kan liknas med ett cykelnav där flera systemlänkar går in till mitten, delas upp i olika kategorier och skickas sedan ut till en annan avdelning som behöver ta del av informationen. Olika system använder sig utav olika koder eller språk, BizTalk är som en adapter som översätter dessa koder och skapar ett gemensamt språk som alla system inom företaget kan förstå. Det innebär att alla applikationer och system kan integreras tillsammans. Det underlättar även att göra affärer med andra företag över internet då datakommunikationen effektiviseras.

Fördelarna sammanfattat

Vid användning av BizTalk kan ditt företag spara pengar genom att kommunikationen mellan olika system inom ditt företag och kommunikationen emellan anställda sker mer effektivt. Genom att ställa in automatiska processer kan delar av ditt företag som tidigare setts över av anställda istället ske automatiskt. På så sätt kan dina anställda ägna sig åt viktigare arbetsuppgifter eller fokusera mer på att förbättra till exempel kundbemötandet eller produktutvecklingen. Mjukvaran kan länka gamla system med nya och förbättra samarbetet mellan de olika systemen för att dela filer och skicka meddelanden lättare och snabbare. Då IT-industrin ständigt utvecklas är det nödvändigt för mjukvaruföretag att förbättra gamla system och återanvända dem så gott det går. Detta kan mjukvaran hjälpa dig med. Känner du att du eller dina anställda inte har tillräckligt med tid till olika uppgifter eller att dina gamla system inte interagerar bra med de nya systemen är det värt att testa denna mjukvara.