Fördelar Som Ditt Företag Kan Dra Nytta Av Genom Microsoft Biztalk

BizTalk är en förkortning för Microsoft BizTalk Server och är ett program som bland annat hjälper dig och ditt företag att hantera meddelanden och att koppla ihop olika system eller plattformar inom företaget. Microsoft har utvecklat denna mjukvara för att till exempel underlätta för företag att kunna skicka information mellan olika avdelningar. Servern kan även sammankoppla gamla system med nya för att göra ditt företags informationsutbyten effektivare.

Hur programmet kan hjälpa ditt företag

Känner du att det tar lång tid eller att det är för många steg emellan informationsutbyten inom ditt företag kan BizTalk vara något för dig. I dagens samhälle vill alla att det ska gå snabbt att dela information eller nyheter med andra. Detta gäller även inom företag. Nu skickas det ofta många elektroniska meddelanden fram och tillbaka istället för att man pratar ansikte mot ansikte. Därför är det viktigt att även den elektroniska eller tekniska delen i ett företag utvecklas. Microsoft utvecklade programmet, en systemarkitekt, redan år 2000 men den används fortfarande av företag idag.

Vid användning av programmet kan ditt företag lättare effektivisera, integrera och hantera dina affärsprocesser. Mjukvaran stödjer utskick av protokoll och viktiga dokument. Den gör att information lättare skickas ut till och mellan dina anställda och den kan även skicka information från ditt företag till andra företag. BizTalk är inte bara ett verktyg till att snabbare kommunicera mellan olika avdelningar eller branscher, mjukvaran kan även användas till att automatisera olika processer. Vilka affärsprocesser du har är beroende på vad du har för företag. Äger du till exempel en affär, antingen en nätbutik eller en fysisk butik, så kan du ställa in att du automatiskt vill beställa en vara när det indikerar att du har lågt på lager. Du kan med andra ord koppla ihop lagersystemet med beställningssystemet.

Med andra ord hjälper mjukvaran dig att delegera och automatisera arbetsuppgifter som normalt sett behöver ses över av någon anställd. Genom att integrera BizTalk i ditt företags system kan dessa processer gå så mycket snabbare. Du får därför chansen att spendera mer tid på andra saker som behöver ses över. Samtidigt behöver inte dina anställda se över produkterna på lagret och inventera för att sedan behöva skriva in uppgifterna manuellt. På så sätt kan du använda dina anställda åt viktigare arbetsuppgifter.

Andra funktioner som mjukvaran har

Mjukvaran är utvecklad av en webbutvecklare för över 17 år sedan och har därför behövt uppdateras ett antal gånger för att kunna hänga med i utvecklingen. Uppdateringarna har gjorts i takt med att nya system har kommit ut på marknaden. Olika IT system utvecklas konstant och efterfrågan för nya produkter ökar. Förutom att koppla ihop olika system tillhandahåller BizTalk en plattform där olika processer och system kan köras samtidigt. Mjukvaran kan liknas med ett cykelnav där flera systemlänkar går in till mitten, delas upp i olika kategorier och skickas sedan ut till en annan avdelning som behöver ta del av informationen. Olika system använder sig utav olika koder eller språk, BizTalk är som en adapter som översätter dessa koder och skapar ett gemensamt språk som alla system inom företaget kan förstå. Det innebär att alla applikationer och system kan integreras tillsammans. Det underlättar även att göra affärer med andra företag över internet då datakommunikationen effektiviseras.

Fördelarna sammanfattat

Vid användning av BizTalk kan ditt företag spara pengar genom att kommunikationen mellan olika system inom ditt företag och kommunikationen emellan anställda sker mer effektivt. Genom att ställa in automatiska processer kan delar av ditt företag som tidigare setts över av anställda istället ske automatiskt. På så sätt kan dina anställda ägna sig åt viktigare arbetsuppgifter eller fokusera mer på att förbättra till exempel kundbemötandet eller produktutvecklingen. Mjukvaran kan länka gamla system med nya och förbättra samarbetet mellan de olika systemen för att dela filer och skicka meddelanden lättare och snabbare. Då IT-industrin ständigt utvecklas är det nödvändigt för mjukvaruföretag att förbättra gamla system och återanvända dem så gott det går. Detta kan mjukvaran hjälpa dig med. Känner du att du eller dina anställda inte har tillräckligt med tid till olika uppgifter eller att dina gamla system inte interagerar bra med de nya systemen är det värt att testa denna mjukvara.

5 bästa anledningarna för att implementera marknadsföring med e-post i din affärsplan

e-postmarknadsföring

E-post som marknadsföring har kommit långt på de få årtionden som förflutit sedan det första e-mailet skickades. Sociala medier och sökmotorer har gjort att företag inte bara kan skicka e-post på slentrian, det har tvärtom öppnat upp för en mängd möjligheter att interagera med sina kunder och också ta reda på vilka de är. Hur kommer det sig då att e-post som marknadsföringskanal har överlevt och är en stark kandidat i dagens digitala samhälle? Vi ger dig här några starka anledningar till varför e-posten alltid borde vara med i din marknadsföringsplan.

Mätbara resultat

Enligt en undersökning från 2014 så var de flesta företag angelägna om att fortsätta med mailutskick då det hjälpte till att öka försäljningen markant. I Sverige använder sig hela 92 % av e-post och användandet i världen har ökat stadigt till att nu vara över 4 miljarder konton. Det går idag att mäta en mailkampanj och få kunskap om målgruppen med förvånansvärt bra resultat, varför många företag inte ser någon anledning att sluta med denna lönsamma marknadsföring som består av att skapa email. Tv-reklam eller kampanjer på stan kostar miljoner i jämförelse och går heller inte att mäta på samma sätt.

Med e postprogram kan du genom en mailkampanj mäta antal öppnade e-post och klick, samt hur lång tid kunden spenderar med att läsa mejlet. Inte nog med det, du kan också se varifrån de läser, om det är från en mobil, surfplatta eller dator. Ett nyhetsbrev program kommer alltså vara ovärderligt för att mäta resultaten från dina kampanjer, och använd den bästa e-postmarknadsföring programvaran för din verksamhet och du kommer snabbt att se resultat.

Riktad marknadsföring

Din mejlinglista är ditt viktigaste verktyg och att klura ut vilka mejl som ska skickas till vilken målgrupp kommer att hjälpa ett litet företag framåt. Förstår du din målgrupp kommer det att gynna hela företaget då du kan förbättra budskapet i dina andra mediekanaler på köpet. Ett riktat mejlutskick tvingar dig att vara tydlig då mottagaren faktiskt bett om att få information från dig. Idag är konsumenter selektiva och väljer endast ett fåtal företag att få information ifrån då flödet och information vi får via vår e-post är enormt. Konsumenten vill kunna ta del av kampanjer och events, men också veta mer om vad du står för och vill också kunna avsluta prenumerationen på ett lätt sätt. Seriösa mejlkampanjer leder till förtroende och alltså till fler klick och köp i slutändan.

E-post är billig marknadsföring

För ett litet företag kommer det inte finnas pengar till stora kampanjer varför e-post fortfarande är det bästa sättet att nå ut. Skulle det inte generera pengar så skulle företag sluta med mejlutskick, men faktum är att de sälj utskicken genererar gör e-postkampanjer guld värda. Du vårdar också dina kunder genom att påminna om att du finns, utan att de tvingas köpa något här och nu.

E-post är snabbt och nåbart

Mobilanvändandet ökar markant och att anpassa utskicken till mobil och surfplatta måste vara en del av marknadsföringsplanen om kampanjen ska fungera. Hälften av Internetanvändarna i USA tittar på sin mobil minst en gång per dag, en siffra som säkerligen är högre i Sverige. Innehållet kan snabbt anpassas till aktuella teman och händelser och fortfarande nå den önskade målgruppen.

Personligt innehåll

Genom att skapa nyhetsbrev och nyhetsbrev mall går det att göra tester för att se vilken design, rubrik och vilket innehåll som fungerar bäst. Med en personlig anpassning av mailet kommer kunden att känna sig utvald och ihågkommen vilket kan öka försäljningen med så mycket som 40 %. I dagens stora utbud vill vi ha en struktur och någon som talar om för oss vad vi gillar och vad vi ska göra härnäst. Som företag måste man därför hela tiden påminna sig själv och kunden om vad vi står för och hur vi går vidare.

Fortsatt förtroende för e-post?

Det finns ingen anledning att tro att e-postanvändandet skulle minska inom de närmsta åren varför e-post strategier alltid bör ingå i marknadsplanen. E-posten är en integrerad del av den digitala världen och kan både dra nytta av och hjälpa andra mediekanaler. Alla stora och medelstora företag använder sig idag av e-post utskick då det är en alltför effektiv del av marknadsföringen för att kunna ignoreras. Investerare hittar också till del digitala världen där de nya generationerna växer upp och hittar all sin information. Då gäller det att kunna skapa sig en kundkrets och veta exakt vad dina kunder är ute efter – då avkastningen på riktad information är mycket lönsam.

8 Onedrive for Business-tips som boostar skapandet och gör dig till en mer kraftfull användare 

onedrive

Om ditt företag använder sig av Office 365 har ni också tillgång till OneDrive for Business. Detta verktyg kan verkligen bidra till att hjälpa både slutanvändare att samarbeta och kommunicera med varandra och administratörer att hantera den data som genereras. Du har säkert redan nu en stor användning av programvaran. Men du kanske har missat de här häftiga och användbara funktionerna:

1. Arbeta offline med OneDrive for Business synkroniseringsverktyg

Tack vare molnet kan du arbeta varhelst du befinner dig, när som helst och på vilken enhet som helst. Du blir inte bunden till en specifik dator där du sparat ner all data. Även om det inte händer särskilt ofta idag så händer det dock ibland att du inte har tillgång till internet. OneDrive for Business erbjuder därför ett verktyg som kommer runt problemet och låter dig arbeta offline. För att kunna använda den funktionen och arbeta utan internet så behöver du först ladda ner en synkroniseringsapplikation för företag från OneDrive. Du loggar in på Office 365 och navigerar dig fram till OneDrive. Där letar du fram det som du vill komma åt offline och trycker på synkronisering. Du kan synkronisera upp till hela 20 000 filer och mappar i OneDrive företag och biblioteket där!

2. Använd Office Utforskare för att få insikt i din organisation

Office Delve, eller Office Utforskare, är en förhållandevis ny produkt som Microsoft har tagit fram. Den tillåter dig att hålla koll på vad dina kollegor arbetar med över Office 365. Utforskaren integrerar med OneDrive företag vilket skapar möjligheten att dela med dig av och hitta andras dokument mycket snabbt. Till utseendet liknar Utforskaren Pinterest och är uppbyggt av kortbaserade gränssnitt från sociala nätverk. De så kallade korten består av dokument som hör samman med en rad detaljer som exempelvis gilla-funktioner, kommentarer, vyer och taggar. Du kan öppna dokument i Office 365 genom att klicka på dem, och därefter kan du direkt redigera eller kommentera. Med andra ord – Office Utforskare är en kombination av projektledningsverktyg och socialt nätverk.

3. Spara bilagor snabbt i OneDrive for Business

Fördelen med en integrerad filsynkronisering och delningslösningar är bland annat att det finns en förmåga att ansluta till de program som du oftast använder. De flesta Officeanvändare skulle nog kunna vara överens om att en stor del av arbetsdagen tillbringas i Outlook där dokument hela tiden skickas och tas emot. Numer kan man enkelt spara sina bilagor till OneDrive for Business direkt från Outlook Webbapplikation. Om du vill spara dokumenten i ett e-postmeddelande så väljer du bara Spara till OneDrive eller Spara alla till OneDrive. Dina meddelanden och dokument sparas då i en OneDrive-mapp som heter E-postbilagor. Inne i mappen kan du sen flytta och organisera som du vill, eller skicka som molnbilagor.

4. Aktivera och använd Version Control

Med hjälp av funktionen Version Control kan du hålla dig uppdaterad om dina eller dina kollegors senaste ändringar i dokument och handlingar. För att kunna använda dig och dra nytta av den här funktionen måste du först se till att du har aktiverat versionshistorik i din OneDrive for Business. Detta gör du genom att välja en fil i biblioteket och klicka på Filer -> Versionshistorik. Om den är gråmarkerad eller nedtonad behöver du kontakta administratören hos organisationen för att få den aktiverad. Administratören kan välja att aktivera och inaktivera funktionen från en hel lista eller bibliotek. Funktionen kan konfigureras så att den sparar en ny version varje gång en redigering genomförs. Administratören kan även ställa in en funktion som gör att den äldsta versionen av ett dokument tas bort när ett visst tröskelvärde har nåtts. När Version Control är aktiverad kan du visa, återställa eller radera en tidigare version av dokumentet.

5. Konfigurera länkar till OneDrive for Business i din SharePoint

Om din organisation använder både OneDrive for Business och SharePoint 2010 så är detta ett bra alternativ för dig som administratör. Du kan ställa in en länk som visas i SharePoint och som skickar användaren direkt till deras OneDrive for business-konto. När man genomfört alla nödvändiga inställningar kommer slutanvändarna på ett enkelt sätt kunna navigera från SharePoint till OneDrive for Business.

6. Skapa och ha hand om en online-undersökning i OneDrive for Business

Om ditt företag eller organisation använder OneDrive for Business, eller om du som privatperson använder OneDrive, kan du på ett enkelt och smidigt sätt skapa enkäter med hjälp av Excel Online. Detta gör du direkt via ditt OneDrive konto. Är du inloggad i OneDrive så klickar du bara på Skapa -> Excel Survey. Använder du OneDrive for Business så väljer du Ny -> Excel Survey. De två verktygen skiljer sig något från varandra.

7. Få tillgång till dina andra datorer genom OneDrive

Tack vare molnet så har du tillgång till dina handlingar var du än är och från vilken enhet du än jobbar. OneDrive tar dock klivet ännu längre för sina användare. Tack vare OneDrive kan du få tillgång till dina andra datorer, även om filerna inte ligger i OneDrive-mapparna. Genom att aktivera funktionen som heter ”Hämta filer” så kan du komma åt dokument som ligger på andra datorer!

8. Använd IFTTT för OneDrive

IFTTT står för If This Then That. Det är en funktion som kan anslutas till OneDrive och gör det enkelt för dig att ladda upp alla nya iOS-bilder till OneDrive, ladda upp alla nya Flickr-bilder du lägger upp till OneDrive och arkivera inkommande bilagor från Gmail till OneDrive. Smart va?!

Microsoft OneDrive for Business är med andra ord ett perfekt verktyg för en komplett kommunikationslösning! De anställda kan arbeta offline, spara bilagor snabbt, hålla koll på ändringar med hjälp av Version Control samt konfigurera länkar i SharePoint. Dessutom kan ni skapa och hantera online-undersökningar och komma åt filer på andra datorer även om de inte ligger i OneDrive-mappen. Förenklad synkning av bilder mellan olika enheter och konton utgör grädden på moset. De bästa molntjänstleverantörerna hjälper dig att få tillgång till allt detta.

Säkerhetsfrågor när det gäller M2M och IoT

Maskin-till-maskin

Dagens uppkopplade samhälle med modern teknik och innovativa kommunikationsmedel bidrar på många plan till att underlätta vardagen, såväl för företag som privatpersoner. Idag kan man synka det mesta som ingår i den rutinmässiga vardagen för att på ett så smidigt sätt som möjligt styra allt från en eller flera enheter.

Mobiltäckning och smidiga molntjänster har blivit ett stort krav bland konsumenterna och vi förväntar oss WiFi på de flesta platser. Alla dessa nya begär från samhället bidrar såklart till utbudet av bredband för företag där leverantörer erbjuder kompletta paket med rätt lösningar. I takt med teknikens utveckling har även nya fenomen uppkommit, som exempelvis M2M och IoT.

M2M-lösingar

Maskin-till-maskin är det långa ordet för M2M och är ett tekniskt område som växer så det knakar. Det kommer att innebära att det mesta kommer att befinna sig under uppkoppling i framtiden, via hemmanätverk eller mobilnäten. De flesta leverantörer av M2M-lösningar i Sverige och andra länder ser den här biten som en stor och viktig inkomstkälla redan nu och framöver då fler och fler företag väljer att investera i M2M.

I stora drag kan man säga att det först och främst behövs en terminal för att koppla upp den produkt man önskar ansluta med M2M-lösning. Leverantörer av M2M-lösningar i Sverige brukar främst rekommendera Cinterion, Sierra Wireless och Telit. Förutom terminalen behövs även en mjukvara, eller en applikation. Med rätt bredband för företag har man sedan tillgång till ett modernt och prisriktigt M2M abonnemang. Det finns flera argument som visar på M2M-lösningarnas nytta inom företag. Framför allt skapar det förutsättningar till en effektiv verksamhet. Andra olika fördelar med M2M för företagssektor är att det ger nya möjligheter på helt andra plan och viktigt att nämna är även den miljömässiga aspekten.

Internet of Things (IoT)

Detta är ett annat fenomen som beskriver dagens utveckling av anslutning mellan maskiner, fordon och apparater (och även människor). Sammanslutningen sker via olika sensorer samt tekniskt avancerade program och system. Några konkreta exempel är självkörande bilar, drönare (lagerarbete) och synkade säkerhetsinstallationer i hemmet. Våra smartphones och surfplattor blir mer och mer centrala enheter och styrande verktyg i vardagen. Ovan nämndes olika fördelar med M2M för företagssektorn och när det gäller IoT hänger de två tekniklösningarna samman då de skapar bättre förutsättningar till effektivitet.

Oro kring säkerhet och dataintrång

Rent allmänt ser man att hot som identitetsstöld och att privata uppgifter hamnar på vift ökar, vilket förmodligen är en reaktion på den snabba utvecklingen inom dessa tekniska områden. Företags och även privatpersoners användande av molntjänster skapar också en oro för intrång.

Säkerhetsrutiner är idag tämligen fullständiga och framtagna i takt med användarnas ökade uppkoppling, men vi ska inte blunda för det faktum att även hoten fortsätter att utveckla taktik och kunskap. Risken för så kallade DDoS attacker finns alltid mot webbplatser och alla typer av system via uppkoppling. Det är attacker som sprider virus så starka att de kan förstöra hela servrar. Företag är framför allt oroade över DDoS attacker mot sin egen hemsida och utvecklingen av M2M har ett stort ansvar när det gäller just säkerhetsfrågor för att ge användarna trygghet.

Hur skyddar man sig?

Utvecklarna inom alla nya tekniska områden har utan tvivel ett stort fokus på säkerhetsdilemmat och vi kommer garanterat att märka av detta genom nya mer avancerade typer av skydd. För att vara på den säkra sidan är dock fortfarande det bästa sättet att skydda sig mot ovan nämnda typer av attacker antivirusprogram eller andra slag av säkerhetslösningar. När man väljer bredband för företag bör man ta upp detta med sin leverantör för att säkerställa en komplett investering av både produkt och säkerhet.

Qualcomms nya chip som gör Android Wear-klockor nättare

Qualcomm är ett amerikanskt företag som sedan årtionden haft ett stort inflytande inom teknik och IT-utveckling runt om i hela världen i och med företagets innovativa produkter och smarta systemlösningar. Idag är företaget en av de största aktörerna på marknaden när det gäller tillverkning av processorer och det unika chipet för enheter av mobil typ – med andra ord surfplattor och smartphones. Man hittar idag deras systemkretsar i de flesta av marknadens ledande smartphonemärken. Det är Qualcomm som bland annat har sett till att förverkliga flera varumärkens dröm om att lansera bärbara produkter med inbyggda Android-system. Välkända elektronikmärket Casio har introducerat smarta outdoor-klockor med Android och Qualcomms integrerade Snapdragon chip-system och är ett mycket bra exempel på den här mer och mer synliga trenden.

Smartphone chip i bärbara enheter

För närvarande stöds Androids bärbara produkter, såsom exempelvis tidigare nämnda Casio klockor av outdoor-stil, av Qualcomms så kallade Snapdragon 400-system. Ett chip som i grunden är helt designat och framtaget för smartphones och surfplattor, vilket gör att det inte är fullt ut kompatibelt för armbandsur av den här typen. Företaget har dock i dagarna lanserat nyheten om att man har utvecklat ett nytt chip för just den här typen av produkter för att på bästa sätt anpassa den integrerade tekniken med klockans form och design. Det kan spontant verka lite märkligt att ett tekniskt avancerat företag som Qualcomm inte tidigare försökt få fram ett chip fullt ut anpassat för wear-klockor direkt i samband med de tidigt lanserade modellerna, men även tekniken har sina hinder och det har förmodligen tagit sin gilla gång att få fram alla komponenter.

Anpassat chip till Wear-klockor

Den stora nackdelen när det kommer till de hittills lanserade Android Wear-klockorna är uteslutande batteritiden. Det nämnda Snapdragon 400 har stått som motor för produkterna och det är som sagt anpassat för telefoner, inte digitalklockor. Detta har inneburit att chipet som används till klockor blir väldigt stort med tanke på den ström telefoner kräver. Det nya specialchipet från Qualcomm kallas för Snapdragon Wear 2100 och är hela 30 % mindre och förbrukar dessutom 25 % mindre ström. Wear 2100 sägs ska finnas i två olika varianter; en med WiFi och lågenergi Bluetooth samt en variant som innehåller det nya LTE modemet X16 – allt för att tillåta snabbare uppkoppling via klockan. Det är ingen tvekan om att det här nya systemet av chip för Wearables kommer förbättra den smarta klockan avsevärt. Man ska dock komma ihåg att mycket av sådan här typ av ny innovation ofta behöver tid för att fungera fullt ut så som ingenjörerna och utvecklarna önskar. Med det sagt kommer vi förmodligen inom den närmsta tiden att få en hel del nya typer av system presenterade för oss allt eftersom användarna får prova produkterna och ge feedback på vad som fungerar och vad som måste förbättras.

Casio klockor lanseras med Android


Wear-klockor är det hetaste på marknaden när det gäller teknik och prylar, något som stora varumärken inte är sena att haka på. Casio är ett omtyckt och populärt klockmärke känt för sina tekniska och stilfulla digitala klockor som den omtalade modellen Casio g-shock eller den prestigefulla linjen Casio protrek. Flera av klockorna har sina främsta styrkor i att vara mycket vattentäta och tåliga rent allmänt mot stötar eller annan yttre påverkan. Som en del av den senaste kollektionen av Casio-klockor möter vi den smarta klocktrenden med en speciellt framtagen modell med Android-system inbyggt. Casio har introducerat smarta outdoor-klockor med Android i ett relativt tidigt skede, den omtalade WSD-F10 fick många att höja på ögonbrynen vid lanseringen och varumärket kommer med fördel kunna fortsätta utvecklingen av wear-klockor nu när även den integrerade tekniken med wear 2100 kommer och chipet anpassas bättre till produkten.

De Bästa Apparna För Att Enkelt Dela Och Sända Mobila Data

smartphone-apps

Som vi alla känner till så finns det idag en hel djungel av olika applikationer till mobilen att välja på. Vi ska gå igenom ett par av dessa som vi tycker är mycket intressanta och i stora drag försöka förklara dem.

AliveShare

Detta är en fantastisk app som har en del nya och roliga funktioner, som till exempel när du är uppkopplad till någon annans mobiltelefon och dennes kamera. Så fort som din vän tagit en bild så kommer också din mobil att spara samma bild i minnet. Denna applikation är extremt snabb och baseras på WiFi-teknologi utan att använda datatrafik för att överföra filer. Den är hela 20 gånger snabbare än Bluetooth, så att överföra en normalstor låt tar knappt en sekund. Vill du till exempel dela en fil så väljer du bara ”jag vill skicka”, väljer fil på fildelningssidan och mottagaren väljer ”Jag vill mottaga” och inväntar på filen. Man kan också dela till flera mottagare i grupp genom att skapa en fildelningsgrupp.

Chirp

Denna applikation används för att dela med sig av saker såsom foton, länkar och texter mellan iOS-enheter genom att använda ljud. Chirp sänder ut en två sekunder lång ton, låter som ett elektroniskt, tvittrande ljud. Detta tillåter andra iOS-enheter att spåra ljudet och ladda ned filen direkt. Varje chirpning har ett unikt ljud som länkar till det du vill dela med dig av.

NFC

Near-Field Communication som förkortningen betyder används vid små överföringar på korta avstånd och vi pratar om en effektivitet inom cirka tio centimeter. Som företagare kan vi använda detta för att dela ut våra elektroniska visitkort istället för att använda oss av dessa fysiskt. Det finns också många andra användningsområden för denna funktion tack vare dess överlägsna egenskap för igenkänning och identifiering. Genom detta så har applikationer redan idag utvecklats för att använda NFC för kort med magnetremsor. Nu är det emellertid inte alla 4g mobiler än som stödjer detta. ZTE smarttelefoner som blade S6 har bra stöd för sådana appar, och funktioner vi kan förvänta oss från framtida smarttelefoner är just saker som bland annat NFC. Mobilen är bland de bästa, om inte den bästa android telefonen och med tanke på all härlig teknologi i den så är den dessutom en mycket prisvärd android. Med alla dessa funktioner så är visitkorten på papper snart ett minne blott, och det hela började med att Sony och Philips utvecklade NFC för att överföra data från handenhet till maskin och från maskin till maskin. Vi tackar och bockar så mycket för det.

Hoccer

Sist men inte minst vill vi slå ett slag för Hoccer där du slipper starta upp konton eller göra en krånglig setup. Här delar vi mellan fritt mellan iOS och androidtelefoner genom att ladda upp, kasta över filen till någon som bokstavligen fångar den med mobilen. Detta är en mycket kul och udda funktion.

Vill Du Veta Mer Om Evolutionen Från 4g- Till 5g-Teknologi?

evolution of 4G to 5G technology

Om du beger dig ut på gatan idag kommer du att se en väldig massa människor med mobiltelefoner, phablets eller tablets i sina händer. De använder sig av dessa enheter för att ringa samtal, surfa på internet, hänga med i de senaste nyheterna, titta på videos, interagera med andra via Facebook, Tumblr, Twitter och så vidare.

Det innebär att alla använder sig av ett, eller flera, mobila datanätverk. Många av de program och applikationer du installerar och använder, särskilt de som är avsedda för uppspelning av videos, behöver en hel del bandbredd för att kunna fungera smidigt. Detta har gjort att många av världens alla telekomföretag har börjat tala om och planera en uppgradering till den senaste generationens mobildata för att höja hastigheten för de saker som du vill göra online.

Använder du dig av internet så känner du högst troligen till det som kallas 3G. Det är en förkortning av den engelska termen 3rd generation – 3:e generationen på svenska. 3G har redan funnits en längre tid och används av de flesta men 4G är nu här och man har även börjat spekulera om 5G. Har du följt utvecklingen av den mobila industrin den senaste tiden har du säkert hört uttrycket 5G en hel del. Det är en teknologi som helt kommer att slå ut den tredje och den fjärde generationens mobilteknik. 5G-nätet är avsett att bli nästa evolution inom den trådlösa nätverksstandarden. Det utlovas hastigheter av flera gigabit per sekund till våra enheter, latensnivåer som kan stödja realtidssessioner i molnet samt nätverk som kan ansluta miljarder av enheter.

4G to 5G technology

Allt tyder på att den nya teknologin har för avsikt att bli retrokompatibel med redan befintliga enheter. 5G-teknologi använder 4G handsets som de som ZTE erbjuder idag. Dessa enheter har redan nu egenskaper vi kan förvänta oss från framtida smarta telefoner. Det är givetvis inte bara ZTE mobiltelefoner som stödjer de kommande funktionerna för 5G. Det finns många andra tillverkare som har börjat planera och designa nya 5G mobiler. För övrigt finns det många test och undersökningar runt om på internet gällande bästa smartphone, bästa android telefonen och framför allt om vilken enhet som verkligen är en prisvärd android.

Det står klart att det som väntas av 5G inte bara är ett nätverk som är betydligt snabbare, utan även mycket smartare. Det är nätverkets förbättrade intelligens som kommer att klara av den växande trenden att göra allt på internet. Även konceptet att alla typer av enheter en dag kommer att kunna anslutas till internet och kommunicera över nätet. Många tror att denna idé kan förändra våra liv till det bättre.

Övergången från 3G till 4G har helt handlat om hastighet. Uppgraderingen till 5G kommer däremot förmodligen att bli mer expansiv. Det mesta pekar på att ett mer servicemedvetet nätverk växer upp. Ett nätverk som är smart nog att förstå själva situationen och det aktuella sammanhanget kring den anslutna enheten. Det beräknas att år 2020 kommer runt 85 procent av världen minst ha en 3G-anslutning, medan 60 procent kommer att använda sig av 4G. Nyckeln till ett helt anslutet samhälle skulle vara att alla vore uppe och körde på endast ett sammanhängande nät.

Det finns dock mörka moln på himlen: 5G har inte riktigt fastställts ännu, vi är sannolikt fortfarande på många års avstånd från att se en någorlunda officiell definition. Idag är 5G mer av ett koncept som återspeglar de idéer och förhoppningar som globala regeringar, transportörer och nätverksutrustningstillverkare har. Det vi står som vittne till är en process som mobilindustrin genomgår ungefär varje decennium när de försöker utveckla nästa mobilstandard. Precis som med tidigare generationer ger processen oss exempel på de bästa och de sämsta aspekterna av denna industri.

Om vi observerar de befintliga 3G- och 4G-nätverken så tänker vi på endast en överföringsteknik, men vi kanske inte kommer att kunna reducera 5G till endast en enkel airlink. Detta nya nät kan mycket väl bli summan av ett flertal system som kombinerar cellulära och Wi-Fi uppkopplingar, stora och små celler, samt ny teknik som massiv MIMO med dagens teknik som till exempel LTE.

Det kan lätt bli lite förvirrande eftersom en 5G-enhet lika gärna kan vara en low-end internetkapabel mobil eller den enklaste typen av sensor som den mest sofistikerade smartphone som produceras av Apple eller Samsung. Det kanske inte är helt perfekt i marknadsföringssyfte, men det är definitivt inte ett av de värsta problemen att ha. Det finns större frågor den mobila industrin behöver ta itu med än att bara bygga nästa snabbaste smartphone.