Ddos-Attacker: Ett Verkligt Hot Som Går Att Undvika

DDoS-attacker

DDoS är en förkortning av en engelsk term och står för Distributed Denial of Service. Det betyder att någon eller några helt enkelt tar över en sajt eller ett IT-system. Sättet som man gör det på är genom att skicka stora mängder datatrafik till en speciell sajt eller webbplats. Operatören förlorar då kontrollen över systemet. Det är helt enkelt ett mycket effektivt sätt för hackare att hacka din hemsida. De tar över kontrollen och kan på så sätt komma över den information eller de uppgifter de är ute efter.

 anonymous-657195_1280

Den här typen av attacker är inget nytt inom IT-branschen och tyvärr har man på senare uppmärksammat en markant ökning av dessa intrång. Nyligen användes DDoS-strategin för att hacka flera stora banker i USA. Verkligheten är dock att det inte bara är stora, internationella företag som drabbas, även mindre företag kan utsättas för dessa brott.

Skaffa skydd

security-response-team-984752_1280

Det absolut viktigaste för att undvika den här typen av attacker mot din verksamhet är att alltid se till att ha ett aktuellt, välfungerande och effektivt skydd. När en DDoS-attack sätts i verket är den skada den orsakar i stort sett omedelbar. För att förhindra att en attack kan utföras måste man därför ha system som är speciellt utformade just för att upptäcka när. Varje företag bör därför ha nätverk utrustade för att hantera DDoS-attacker.

De riktigt stora och allvarliga skadorna sker just på grund av att de undgår upptäckt. Egentligen är det dock mer korrekt att istället påstå att man oftast inte förstår att det är en DDoS-attack som det faktiskt rör sig om. För självklart upptäcks attacken i och med att verksamhetens system blir okontrollerbara och slutar att fungera på sitt avsedda sätt. När detta sker är det alltså viktigt att agera direkt för att försöka avvärja attacken men tyvärr är sanningen den att många inte ens förstår att de blir utsatta för ett hackningsförsök. Istället brukar en vanlig missuppfattning vara att det rör sig om ett serverfel eller en applikation som inte fungerar på det sätt som den normalt skall göra. Därför kan det ta lång tid innan IT-avdelningar eller nätverksadministratörer inser allvaret i situationen och kan börja verka för att avvärja attacken. Detta är det som gör dessa attacker så effektiva och förödande för dem som utsätts för dem. Mycket skada kan alltså redan vara skedd innan någon ens förstår att det är vad som händer.

Hur sker DDos-attacker?

 stag-beetle-591145_1280

DDoS-attacker kan ta sig lite olika uttryck men alla sker de mycket snabbt och oannonserat. Det är därför viktigt att ha en färdig åtgärdsplan ifall att en attack av den här typen skulle drabba det egna systemet. I en sådan plan bör man ha övervägt de olika tillvägagångssätten och ha flera olika lösningar och försvarsmetoder redo och nära till hands. Eftersom DDoS-attacker handlar om datasystemets kapacitet kan ett av de mest effektiva sätten att skydda sig mot en attack vara att se till att man har tillräckligt stor bandbredd. Det kan också vara en god idé att skaffa fler servrar, att sprida ut dessa mellan olika datacentrum och på så sätt se till att den inkommande datatrafiken fördelas och sprids ut över det egna systemet på ett mer jämt och balanserat sätt.