5 viktiga fördelar för kort med företagskredit

Ett kort med företagskredit beskriver man enklast som en extra möjlighet att på ett flexibelt sätt skaffa kapital. Företagskrediten ligger vilande på kortet och redo för företaget att utnyttja så fort företaget behöver ett tillskott i kassan. Du betalar dessutom ingen ränta på krediten tills dess att företaget använder krediten. Det fungerar helt enkelt som en extra buffert för företaget.

Det är ingen större skillnad på ett normalt lån och en företagskredit. Det är långivaren som bestämmer räntesatsen på krediten. Ränta på företagskredit är något du tyvärr inte slipper undan. Det som huvudsakligen påverkar hur hög eller låg ränta ditt företag får beror på ditt företags riskprofil. Bedömer långivaren att ditt företag har en högriskprofil kommer din ränta bli högre.

5 fördelar med kort med företagskredit

När ditt företag ansöker om ett kort med företagskredit är det inte alltid du behöver uppge vad du skall gör med pengarna. Men det finns en del scenarion då det är vanligare att företag ansöker om företagskredit. På grund av pandemin är det idag ganska vanligt att svenska företag någon gång hamnar i en situation med sämre likviditet. Nedan kan du läsa de vanligaste orsakerna.

  1. Försenade betalningar. Företaget kanske väntar på stora belopp som skall betalas av kunder.
  2. Säsongsbundna verksamheter som står still under vintern kan ha svårigheter med likviditeten när det är dags att beställa in stora varulager.
  3. Ibland kan det vara svårt med likviditeten för ett företag vid en nyanställning.
  4. Företaget kan behöva köpa in ny utrustning eller maskiner.

Personlig kontroll över pengarna

En av de största fördelarna, som får ett eget avsnitt, är som vi nämnde i början att ingen lägger sig i vad företaget skall använda pengarna till. Bankerna brukar ofta fråga och vissa lån har vissa krav på sig så att finansiären har full kontroll på vad pengarna har använts till. Helt ärligt är det mycket bättre när långivaren inte lägger sig i.

Som företag har du dessutom fullständig kontroll och översikt över utgifterna. Du kan ställa in en övre gräns för hur mycket pengar en anställd kan använda. Detta hjälper dig även att hantera dina utgifter på ett bra sätt. Du behöver heller inte oroa dig för att ersätta dina anställdas kontantutlägg om de har utnyttjat företagskrediten.

Krediten ökar när återbetalning sker

Ett vanligt förekommande är att man jämför företagskrediter med kreditkort, den enda egentliga skillnaden mellan de två är att företaget i det första fallet inte kommer att använda ett fysiskt kort. När ditt företag sedan börjar att använda krediten oavsett metod så kommer kreditgränsen automatiskt att minska. När återbetalningarna på den utnyttjade krediten börjar så ökar även kreditgränsen igen.

Eftersom företagskrediten finns på företagskortet möjliggör det för både snabba och smidiga utbetalningar som enkelt utförs varje gång du behöver utnyttja krediten. Det är dessutom ganska vanligt att ett av villkoren för företagskredit säger att du inte får börja använda krediten innan saldot på bankkontot kortet är kopplat till är slut. Men det beror på långivarens villkor.

Jämför olika kort med företagskredit

Hur går du till väga för att på det bästa sättet hitta ett bra, fördelaktigt kort med företagskredit och låg ränta? Jo, givetvis genom att jämföra olika låntagare med varandra. Genom att du kollar på flera olika långivare samtidigt kan du på ett enkelt sätt se vilka villkor som gäller för just ditt företag. Du kan också jämföra räntor och vilken kreditgräns du kan få.

Skillnaden på företagskredit och företagslån

Vad är mest förmånligt? Att företaget väljer ett företagslån där hela lånet kommer in på en och samma gång eller är det bättre att ansöka om en kortkredit som bara behöver utnyttjas när behovet finns? Givetvis finns det olika tillfällen då de olika formerna passar bättre eller sämre. Därför bör du först titta på vad och hur pengarna skall användas innan du bestämmer dig.

Vilka företag kan ansöka om företagskredit?

För att ditt företag skall kunna ansöka om kort med företagskredit måste det uppfylla vissa krav. För det första måste företaget vara registrerat i Sverige. Verksamhetsformen har däremot ingen betydelse och alla företag har rät att söka företagskredit. Du får också räkna med att alla långivare som erbjuder företagskredit gör en kreditupplysning på företaget, på samma sätt som om du skulle ansöka om ett företagslån.

Alla ansökningar om företagskrediter som kommer in, blir bedömda individuellt. Kraven för vad som gäller för företagen är också de individuella hos de olika långivarna. Vissa långivare erbjuder dessutom företagskrediter utan säkerhet. Medan andra kräver att någon skall gå i personlig borgen. Oftast är räntorna och månadskostnaderna högre hos de långivare som inte kräver någon säkerhet.

Om du vill ha företagskredit i annan valuta

Både in- och utbetalningar som skall till, eller kommer från utlandet kan bli lite svårare att genomföra om ditt företag ansöker om företagskredit i SEK. Men det finns ett flertal långivare som erbjuder företagskredit i andra valutor. Om ditt företag gör affärer med till exempel England så bör du passa på om att ansöka om företagskredit i pund som är kopplat till ett bankkonto.