SD Vihelmina remissyttrande gällande storregion

13735576_894169527395063_1186413669061979401_o

En bildning av storregion skulle ej gynna inlandets glesbygdskommuner. Kommuner med stora arealer men med ett litet befolkningsunderlag. Skulle regionen bildas är farhågan stor att dessa kommuner ytterligare skulle sättas i bakvattnen i förhållande till de relativt sett tätbefolkade stadskommunerna. 

Sett
ur ett demokratiskt perspektiv kommer inlandskommunerna politiskt att representeras av en minoritet med små möjligheter att driva specifik sakpolitik för sin region. Ingen har i till dags dato kunnat stoppa utflyttningen från inlandet eller bostadsbristen i städerna, varken kommuner, stat eller sammanslutningar/intresseorganisationer likt tex. Region 8.

Trenden har pekat neråt sedan den började, ca 40 år har man haft på sig att bedriva en konsoliderande politik men allt man gjort är att fortsätta centralisera med allt vad det innebär i att försvaga landet på många sätt.

Tror
man på fullaste allvar att bildandet av en storregion och ytterligare centralisering skulle skapa nya vinnande samhällsbyggande incitament samt motverka de problem och utmaningar som sedan så lång tid existerat?

Norrland i allmänhet och inlandet i synnerhet behöver inte ytterligare centraliserad byråkratisering, detta sett utifrån historiska och förutsättningsmässiga perspektiv framför allt.

SD Vilhelmina ställer sig inte bakom beslut om ny regionombildning Eric Axelsson SD Vilhelmina 2016-25/9

SD I Vilhelmina tar avstånd ifrån Vilhelmina kommuns remissyrkande gällande Storregionen!

13735576_894169527395063_1186413669061979401_o

Sverigedemokraterna i Vilhelmina tar avstånd ifrån Vilhelmina kommuns remissyrkande med involverade partier Socialdemokraterna, Vänsterpartiet , kristdemokraterna och moderaterna. 

Kristdemokraterna var först ut med ett remissyttrande gällande storregionen i Norrland. Detta remissyttrande lades ut till väljarna den 24 September med inställningen att partiet stod inte bakom en ny regionindelning. *Citat* – Med invägda positiva och negativa faktorer i den skissade storregionen ser KD Vilhelmina en betydande fara där f.a. det demokratiska underskottet kommer att utgöra konsekvensen av centraliseringens förväntade pluseffekter. Vi kan därmed inte stå bakom förslaget i dess nuvarande form för kristdemokraterna i Vilhelmina 21/9 2016 Styrelsen genom Rickard Norberg *slutcitat*.

Jag gladdes över beslutet att sunt förnuft hade tagits ann just i denna stund.

Ack vad jag hade fel !

Under Tisdagens (27/9 ) kommunstyrelse gjorde partierna en kompromiss med detta remissvaret.

Remissvar från Vilhelmina kommun ang. delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

Vi har övervägt för- och nackdelar med den föreslagna indelningen av nya län och regioner och trots de stora avstånden i det nya Norrlands län och en risk för större avstånd till de beslutande organen, så väger vågskålen tillslut över till att fördelarna är större. Den nya mellannivån, den norra storregionen, riskerar att föra makten längre bort från medborgarna i Norrland än vad dagens landsting gör.
Region Norrland blir till ytan större än många länder i Europa.
Det finns en tydlig och uppenbar risk att det ytterligare försvagar de glesa områdena och att det demokratiska underskottet för vår del ytterligare ökar.

Besluten i den nya regionen kanske kommer att fattas snabbare och billigare än idag men med mindre insyn i de lokala förhållandena. Det bör ankomma på de i det nya fullmäktige deltagande partierna beakta att de olika geografiska områdena – då även glesbygden – blir representerad.
Detta ska givetvis också gälla de nämnder och institutioner som fullmäktige tillsätter eller i övrigt medverkar till att skapa.

Citat ur delbetänkandet Norrlands län
Vi föreslår en sammanläggning av de fyra nordligaste länen, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och landstingen i dessa län.
Därmed uppnås en tillräcklig styrka för att ansvara för sjukvården i landstinget och resurser för ett effektivt regionalt utvecklingsarbete. Länen är relativt glest befolkade och för att få tillräcklig kraft i det nya länet blir det med nödvändighet ett stort geografiskt område. Här har således avvägningar gjorts mellan å ena sidan resursstyrka och å andra sidan geografisk storlek.
Med beaktande av vad som sagts ovan ställer sig Vilhelmina kommun i övrigt bakom indelningskommitténs slutsatser och förslag. Vilhelmina 2016-09-27

Jag är glad att man har tagit upp i svaret att makten kommer att förskjutas ifrån medborgarna,riskerna för ytterligare centralisering men tror man på fullaste allvar att man kommer att ta det i beaktande? Tror knappast det! ärligt talat så tror jag att mottagaren letar efter blev det ett ja eller nej ?

Partierna i Vilhelminas står enbart SD samt lokala partiet Politiskt Alternativ (PA) ensam som opposition mot beslutet om ny regionindelning i Norrland

Samtidigt (S) (V) (KD) (M) (C ) litar blint på att detta kommer gå vägen

Vilka som kommer att få bära hundhuvudet återstår att se men jag tror knappast att detta var det dessa partiers väljare ville se !

MVH// Eric Axelsson SD Vilhelmina

Angående regeringens skobyte

 


Länk här nedan!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22578000.ab

 

Jahapp då byter regeringen fot igen.

När skall man hålla sitt ord och börja göra verkstad av det som samhället kräver? till exempel: bostäder, en förbättrad integration, i bästa fall som SD vill påbörja assimilering process och ge en chans dom som nu har kommit som verkligen behövt fly att komma in i samhället och bli en del av det svenska samhället?

Mest av allt så hjälper denna regering lite mindre än 2 tiondelar av en procent (0.16%) av alla 60 miljoner som är på flykt.

Dessa som verkligen behöver biståndet vänder samtliga partier utom SD ryggen till.

Man skall inte tro att det är bara dessa 60 miljoner som är just ”bara” drabbad utan det finns en herrejössans massa länder som behöver humanitär hjälp. Där pratar vi inte miljoner utan miljard omfattning av individer som behöver humanitära hjälpmedel.

Man kan inte hjälpa alla oavsett om man har världens stabilaste ekonomi.
Men man kan och egentligen ”BÖR” dra sitt strå i stacken och hjälpa så många man kan och just regeringen och tidigare regeringarnas strategier har varit bara för usla och en fis i rymden jämfört vad man kan ha gjort om man bara hade lagt sina kort rätt i första stund!

Men för de ”SKALL” man inte sätta sitt land och rike i pant för klappa sig själv på axeln och tycka sig man är duktig och solidarisk. För det är inte varken regeringen eller de andra i ”7klövern

Avgå eller gör om gör rätt.

SD 2018

 

Replik Maria Kristoffersson (C)

I ett blogginlägg på Bloggplattformen VK så har hon kommenterat om gällande uppförandet av id kontrollerna vid landets gräns. Sedan la upp en DN krönika i inlägget.
Jag kommenterade blogginlägget häromdagen -Mitt Europa bygger inte murar, men rejäla stängsel går bra!

Blogglänken här >>http://blogg.vk.se/maria-kristoffersson-vilhelmina/2016/01/04/3001/

Jag har inte sett ett svar eller offentliggörande av kommentaren.. Ganska så vanligt gällande Kristofferssons blogg och inte är första gången..
Om inte man är upptagen för då kan jag ha överseende med det. Men för att vara säker så sparade jag kommentaren som jag nu tänker lägga upp här istället.

Min kommentar-

Hej Maria God fortsättning !

Jag tycker det är bra att de börjar med Id kontroll om man skall in i landet..
Du har ju pass för att kunna resa utomlands .. Du har ett id/ körkort för att visa upp när du köper alkohol,ta ut läkemedel visa polisen osv vad är det som är så hemskt att begära id när man kommer in till Sverige?

Det är inte ansträngande att visa upp pass eller id-handling när man passera ett annat lands gränser.
Tills idag har nästan varje en i EU medlemsland kunna åka fritt utan att knappt visa upp pass eller id i gränskontroller om ens det finns i landet ..
Men varje människa är inte snäll,
Varje land måste och har skyldighet att veta vilka som kommer till vårt land för landet och för deras invånares säkerhet.

Jag ser inte kopplingen vad som är så hemskt med detta ? Detta skulle ha gjorts för länge sedan ?Eller ?

Men jag gissar att du vrider mer åsikten till invandringens skull ..
Då skulle jag vilja hänvisa till Dublinförordningen (förordning (EU) nr 604/2013)

Urklipp: Dublinförordningen är en europeisk förordning som fastställer kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat inom Europeiska unionen som är ansvarig för att pröva en asylansökan. Genom Dublinförordningen fastställs att en asylansökan ska prövas, enligt följande prioritetsordning, av medlemsstat där personen redan har familjemedlem,redan har uppehållstillstånd eller visum, först reste in till unionen (första asylland-principen). Om första asylland enligt vissa villkor inte kan hållas ansvarig ska ansökan istället prövas av den stat där personen har uppehållit sig i minst fem månader eller redan har lämnat in sin asylansökan

Hitintills har flyktingar flytt land efter land och många av dom är säkra land.
Förklara för mig varför flyr flyktingar ifrån Tyskland och Danmark? för dom gäller ju också Dublinförordningen men många länder före Tyskland och Danmark..

Så om man nu skall hård dra det står du Maria och Centerpartiet bakom Dublinförordningen? eller inte?

MVH Eric Axelsson Sverigedemokraterna Vilhelmina.

——————————————————————————————————————–Pja återstår och se om man får ett svar på kommentaren eller inte..

Den vanliga slentrianen

Gott nytt år till 2016.. Visst är det härligt med nytt år ,Troligtvis nya händelser för dig som kommer att etsa fast i minnet, året som kommer ge dig motgångar och framgångar.

Jag är väldigt glad att möta ett nytt år , kanske det är vi många som tycker och de allra flesta om jag får gissa 🙂

Men har ni fått någon gång av det lilla extra tanken så nästan det börjar sprakar där under hårbotten?
För mig händer det ganska ofta vilket leder mycket ofta till att jag sitter uppe ”researchar” och skapar mig en egen Ställning i frågan.

Okej håll i er !
*here we go*

Mycket händer i vårt land både politiskt, Debatt vis och mentalt etc finns en hel uppsjö av vad som händer just i detta nu.

Men mycket händer just oss som är oftast ganska nöjd med vår vardag,
Vi boende bland inland,fjäll och djupa dalar. Stadsbor som åker på skidsemester på vintrarna till den inhandlande stugan i fjällbyn utan att bidra till kommunskatten utan nöjer sig med att bidra till lilla lanthandeln.
Sen går vi som en ändlös lp skiva sprakande men sakta snurrande slentrian som det brukar vara vi ortsbor brukar vara dom som nöjjer sig oftast med det lilla.

Den Slentrianen har slutat spraka och börja hacka som senare wobbla.
Den del av landet som oftast används av den basindustri som Gruvor,Vindkraft/vattenkraft skogsindustrin som resten av Sverige ”gottar” sig på börjar höras ett tyst nödrop.

Här är det brukar omnämnas som åker långa sträckor för att få ihop sin vardag kommer att få en hård framtid framöver.
Den fatala urbaniserings hysterin från de makthavande stadsbor som behöver bara gå 10 minuter för sedan hoppa på lokaltrafik eller pendeltåget sätter käppar i vår vardag.

Dom tänker inte rädda oss.Så länge man får godhets poäng som lyfter den lilla centimetern från marken är det som tyvärr oftast räknas i deras värld.
Mycket beslut som görs idag tas av personer som sitter på ett kontor och aldrig besökt den del besluten kommer att slås värst av ..

Ta till exempel nu beslutet om bensinpriset som chockhöjs nu i dagarna?

Vilka av dom som har röstat för detta behöver dom åka långa sträckor för att skjutsa ungarna till skola senare till jobbet och i bästa fall inte behöva ta omvägar för att senare åka ut till byn som ligger ett par mil bort från tätorten för att laga mat till familjen för att senare nästa dag göra samma sak igen?

Jag tro det problemet aldrig dessa personer behöver oroa sig om.. Så länge inte jag blir drabbad så gör det inte mig något mentalitet.

Jag uppfattas som en inhemsk gnällande norrlänning med frustration mot stadsbor men så är inte fallet.

Det är bara så att den del av landet som jag lever, vill leva resten av mitt liv söndras sönder i fritt fall vilket oroar mig .
Skulle inte du skriva samma sak om:

Ambulansen kan vara över en halvtimme bort när du ligger och flämtar av hjärtproblem?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6059792

Högt årlig Utflyttning är ett stort problem?
http://www.folkbladet.nu/777827/inlandet-behover-ett-radikalt-ekonomiskt-program-till-att-borja-med

Landsbygdsskolor läggs ner en efter en?
http://www.folkbladet.nu/1544416/latikbergs-skola-laggs-ner

Hårt åtklämda kommuner i ekonomiska kriser där möjligheter och verktyg kan fås om möjligt?
http://www.ief.se/wp-content/uploads/2015/10/%C3%85terf%C3%B6ring-till-bygden.pdf

Vägarna är under all kritik !!
http://www.ief.se/norra-sverige-har-de-samsta-statliga-vagarna/ 

med mera med mera..

Det jag tycker istället är att i dagens läge behövs det en nationell samsyn i det beslutande organet och de få norrlänningar som har en plats i den måste göra sig hörda och representera den norra delen av Sverige där alla böjt måste lyssna vad de har att säga.

Landsdagarna 2015

I helgen deltog man som ombud för Västerbotten på SD partikongressen Landsdagarna jag hade en motion som jag nu tänker offentliggöra !

SU15013 Ökade anslag till förvaltningskommuner för minoritetsspråkutbildning
Motionsskrivare :Eric Axelsson (SD)

Motionen lyder såhär !

Motionstext
Att vara förvaltningskommun till samebyar är ett stort ansvar för kommunerna. I sametingets lägesrapport från 2012 kan man bland annat läsa att frustration uppstår då elever som innefattas i lagen Språklag SFS 2009:600, Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS 2009:724) som söker om att få undervisning i samiska.
Alltför många exempel finns på att elever inte får den undervisning de har rätt till. Brist på samiska pedagoger och läromedel, samt motsägelsefulla lagar, försvårar situationen.

Läroplanen för förskolan går i vissa fall emot intentionerna i minoritetslagen.
Modersmålsundervisningen finns främst till för svenska språket och medför inte automatiskt
goda förutsättningar för revitalisering.
Några kommuner har dessutom börjat åberopa krav
på förkunskaper i ämnet modersmål.
Lägesrapport De samiska språken i Sverige 2012, sid 7
Enligt denna lägesrapport så är det
uppenbart att förvaltningskommunerna inte har nog
med medel och resurser för att bedriva ansvaret som lagen föreskriver.

Förvaltningskommunerna behöver få ökade anslag för att se till att resurserna finns för
läromedel, specialpedagoger samt lokaler till dessa målgrupper – de som innefattas inom lagen.

Fördelningsnyckel
Statsbidraget fastställs med utgångspunkt i dels ett grundbelopp, som regeringen årligen beslutar, dels antalet innevånare i kommunen den 1 november året innan bidraget betalas ut.

Grundbeloppet för en kommun är 750 000 kronor. Kommuner med
mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp
upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp
upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp
upp till 200 000 invånare får 3 grundbelopp
upp till 600 000 invånare får 4 grundbelopp
600 000 invånare eller mer får 4,5 grundbelopp
Men denna fördelningsnyckel som visas ovan är i behov
att ändras eftersom den är inte utformad efter sökandens bästa som är i behov av resurser utan visar att den är istället inriktad för invånarantal i kommun
och inte ansöknings antal till språkkursen.

Jag föreslår Landsdagarna 2015 besluta:

att utreda om möjligheterna finns att kunna anta ökade statsbidrag i fördelningsnyckeln.

Att minoritets språk utbildningar ses över att komma i samklang och hålls i samma takt som det övriga svenska skolväsendet.

Att även utforma fördelningsnyckel efter sökande till språk undervisningen och inte efter invånarantal som finns i kommunen

_______________________________________________________________

SD Partistyrelsens yttrande:

Sverigedemokraterna ställer sig helt bakom den samiska minoritetens rättigheter att få utveckla och behålla sin identitet, kultur och sitt språk. När det gäller problematiken som motionärerna tar upp kring modersmålsundervisning, så delar partistyrelsen motionärens uppfattning att det råder brist på modersmålslärare i samiska. Genom tekniken finns det dock numera en lösning på det problemet; fjärrundervisning.
Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker via internet, och genom detta kan eleverna få en god undervisning i modersmål på distans även om skolan de går i inte lyckats anställa någon lärare för ändamålet.

Fr.o.m. den 1 juli 2015 finns därför även nya tillägg i skollagen (2010:800), Gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolförordningen (2011:185) som ger skolor möjlighet att använda fjärrundervisning i bl.a. hemspråksundervisning på samiska, och integrerad samisk undervisning i grundskolan. I övrigt anser partistyrelsen att det kan finnas anledning att se över fördelningen av pengar till utbildning av de nationella minoritetsspråken och avser att därför ta detta i beaktande vid kommande budgetprocesser.
___________________________________________________________

Vill du se anförandet av motionen så klicka på länken nedan..
Anförandet Från Landsdagarna!

SD’s nya film som presenterades på Landsdagarna

påtv

jimmie och mig

Tack!!

Jag vill personligen tacka samtliga partikollegor för en underbar trevlig helg med mycket nya ansikten,gamla och kända ansikten.

Men vill inte sluta Där

Jag vill också tacka alla som arbetade på hotellet och kring evenemanget ! För utan er hade inte Landsdagarna 2015 varit möjlig!

Ett djupt men helhjärtat ..
Tack!
till Säkerhetspolisen(Säpo) Samt polis samt alla dussin poliser som skydda oss SD:are mot Vålds Vänstern..
Eran närvaro gjorde det möjligt att våra nära och kära kunde känna sig lugna där hemma !
och Vi SD ombud mfl kunde känna oss säkra med er i spetsen!
Ni gjorde en gedigen insats och är värda all heder till er!Vet ens svenska folket vad de argumenterar för med öppna gränser?

En tanke som har slagit mig alldeles för många gånger när man sitter i politiska sammanhang, även över sociala medier..
Om du argumenterar för öppna gränser vad är du beredd att sätta i pant för det du strider för?

Det jag menar är att som det till synes är vars vi än vänder oss till i samhällsfunktionerna är styrda med ekonomiska prioriterade pengar som uppehåller den samhällsfunktionen oavsett om det är kommunala eller statliga pengar.
Det är mitt jobb som förtroendevald att hitta vägar till prioriteringar som är enligt mitt partis inriktningar.

Som till synes med en nationell översyn så är läget i varje kommun är den ekonomiska biten väldigt ansträngd.
Det är inte så svårt att förstå heller.
En snabbt ökande folkmängd med påföljder ökande arbetslöshet kostar
överansträngd skola,vård samt en industri i fritt fall..Urbanisering och centraliserad inriktade partier med maktpositioner är en direkt följd av arbetsmarknaden ute på landsbygden flyttas från landsbygden till städerna.

Detta är vad jag tror är några av många många orsaker varför ..

Men allt har en koppling och röd tråd. Allt har med hur pengar prioriteras i dom tre beslutande organen. Kommun ,Landsting och riksdag skall vi ha mer av ett utav X så måste y reduceras i kostnader med att bistå till X..

Jag förstår alldeles för väl vad många anser att självklart skall vi ta emot folk på flykt..
Ja jag också har haft den känslan och empatin för alla dessa människor .
Dock så är inte jag beredd att sätta något i pant för att nu detta skall kunna fungera.

Det jag däremot verkligen vill göra är att hjälpa så många som möjligt.
Och det ända sättet att göra det är just att hjälpa på plats.
En rekommendation är det här klippet för att få perspektiv på det hela:

Snobbism och epitetklistrande hör inte hemma i den Svenska debatten !

Hur mena jag nu ?! Jo låt mig förklara så här !
Efter över ett år av hundratals debatter både över nätet samt verkliga livet har varje debatt slutat med eller inletts med vad för parti jag representerar.
Detta är det största misstaget alla partier som SD har debatterat emot.
När de inleder denna process att klistra epitet på aktiva Sverigedemokrater eller sympatisörer för den delen så har den redan efter första meningen förlorat debatten. Och därmed också givit fler röster till vårt parti.
Var och varannan dag nås jag med historier om elever som sympatiserar med våran politik får utskällningar eller i något fall till och med sämre betyg på grund av sin politiska åsikt..
Lyssna på den här killen som gjorde en research när det gäller partiska lärare mot SD

Den här hysterin måste få ett stopp och det är nu omedelbart !
Denna påfunna Sociala acceptansen som SD motståndare har uppfunnit som utgör våld,illa behandling, till och med uteslutningar från fack eller liknande företeelser måste få ett stopp! Varför skall folk vara ense i politik ?
Det är just därför vi har ett sådant stort kraftigt och framgångsrikt land på grund av den orsaken !
Varför sluta nu ?och vad äger du för rätt att sätta epitet på en Sverigedemokrat eller SD sympatisör när du inte har en suck om vad den tycker och har för värderingar. 
Däremot skall all rasism,nazism, kommunism skall stoppas i en papperskorg där den hör hemma!

Mitt råd är att du sätter dig ner med en Sverigedemokrat och lyssna på vad den har att säga .
Avsett oense eller ense hur du vill att Samhället skall fungera och se ut så kan man kompromissa fram en bild till ett paradis utan att bli ovänner , det är så mina damer och herrar vårt Sverige har byggts och kommer att fortsätta byggas i framtiden !

Oskar Sjöstedt gällande påståenden om budgetförslaget i riksdagen

oskarsjö

Sverigedemokraterna. Anna Ljungdell (S) har fel i sin kritik av SD:s budgetförslag. Vi lägger oss inte på en lägre ambitionsnivå när det handlar om välfärden. Kommunerna har en lika stark ekonomi i Sverigedemokraternas budgetalternativ som i regeringens förslag. Istället handlar det om en kombination av minskade utgifter samt ökade intäkter för kommunsektorn i andra delar av budgeten, där en minskad kostnad för invandringen är den enskilt största förklaringen.

REPLIK Det socialdemokratiska kommunalrådet Anna Ljungdell i Nynäshamn försöker i debattartikeln ”Massiva besparingar på välfärden i SD:s budget” i Dagens Samhälle 8/9 göra gällande att Sverigedemokraternas budgetförslag skulle medföra kraftiga besparingar på välfärden.

Som stöd för detta anför hon en föreslagen minskning på statens utgiftsområde 25 – Kommunalekonomisk utjämning, där anslaget föreslås minskas med hela 53 miljarder kronor fram till 2018. Låt mig därför reda ut hur den siffran har härletts och varför den inte medför en minskad ambitionsnivå för kommunernas välfärdsutbud.

Till att börja med ska det konstateras att avvikelsen gentemot regeringens budgetproposition avseende det finansiella sparandet för kommunsektorn är lika med noll, det vill säga att kommunerna har en lika stark (eller svag) ekonomi i Sverigedemokraternas budgetalternativ som i regeringens alternativ.

Detta framgår också med tydlighet under avsnitt 22.5. Om Anna Ljungdell verkligen hade ”bläddrat igenom hela budgetmotionen” så borde hon ju också ha orkat sig fram till de sammanfattande tabellerna på de allra sista sidorna.

Hur kommer det sig då att man kan minska ett anslag utan att det påverkar det finansiella sparandet och utan att man har en lägre ambitionsnivå för det aktuella anslaget?

Det förklaras givetvis med att man inte kan rycka ut en enskild utgiftspost i en budget och dra långtgående slutsatser utifrån den, utan att studera budgeten som helhet. Att det är en någorlunda komplicerad process kan jag absolut hålla med om, därför ska jag vara så pedagogisk som möjligt.

LÄSTIPS: Debatten om SD:s tillväxt

I förekommande fall rör det sig om en kombination av minskade utgifter samt ökade intäkter för kommunsektorn i andra delar av budgeten, som sammantaget gör att det specifika anslaget kan minskas utan att det finansiella sparandet påverkas och utan att man för den skull lägger sig på en lägre ambitionsnivå avseende den kommunala välfärden.

En minskad kostnad för invandringen är den enskilt största förklaringen. Där minskar kommunernas utgifter med hela 37,9 miljarder kronor fram till 2018. Denna siffra baseras i sin tur på en genomsnittlig individs kostnad för kommunal välfärd, det minskade antalet utomeuropeiska asyl- och anhöriginvandrare som följer av Sverigedemokraternas mer restriktiva inriktning på invandringspolitiken samt justerat för en viss överrepresentation – en faktor på 1,5 – avseende denna grupps nyttjande av välfärd.

Denna överrepresentation är i sin tur väl belagd och har presenterats separat i en bilaga till budgetmotionen.

Till skillnad från vad Anna Ljungdell påstår så har inte kommunerna enbart kostnader för det omedelbara mottagandet av nyanlända. Det visar sig nämligen att även utrikes födda vill ha sina barn på dagis och i skola, man blir sjuk, man behöver uppsöka folktandvården, man får föräldrapeng för att vara hemma med barnen och man lever på försörjningsstöd etcetera.

Precis som inrikes födda alltså, fast i något högre utsträckning, med den stora skillnaden att sysselsättningsgraden är exceptionellt låg. I flera länder är tillgången till de generella välfärdssystemen tydligare knutet till medborgarskapet. Så är dock inte fallet i Sverige.

Den näst största förklaringen kommer som ett resultat av en kraftig inkomstökning i det kommunala systemet, vilket beror på att Sverigedemokraterna helt eliminerar den särskilda pensionärsskatten och likställer skatt på inkomst av tjänst och inkomst av pension.

Det blir en kraftig kostnad för staten men en kraftig vinst för kommunerna motsvarande drygt 21 miljarder kronor, varför staten bör kompenseras för den summan genom en minskning av de statliga bidragen till kommunerna (nettot för kommunerna blir alltså i sammanhanget lika med noll).

Enbart dessa två parametrar förklarar alltså – med råge – den föreslagna anslagsminskningen. Anledningen till den tilltagna marginalen är för att staten också kompenserar åt andra hållet för sådana reformer som medför ett kostnadspåslag för kommunerna. Här kan nämnas som exempel att staten kompenserar för ökade kostnader för höjd arbetsgivaravgift och en ökad milersättning på 4 kronor per mil.

På så vis kan alltså ett anslag minskas utan att påverka vare sig ambitionsnivå eller finansiellt nettosparande.

Döds förklarad DÖ!

Ett rak ryggat riksting KD församling tog igår beslutet att kasta Decemberöverenskommelsen till papperskorgen och göra den dödsförklarad. Ombuden från alla län hade tagit vara påväljarna och sina medlemmars röster och fattade rätt beslut och jag förstår dom absolut med tanke på hur opinionen ser ut för KD i dagsläget.
Ett väldans bra beslut i många ögon och nu är det upp till moderaterna om dom vill fortsätta agera dörrmatta för regeringen eller om de skall agera likadant i budgetomröstningen.

Just innan Rikstinget beslutande om DÖ så var Stefan Löfven snabb att kommentera och tyckte att om man hade tagit hand på en överenskommelse så skall man hålla den. Patetiskt nog kan man nog tycka så kanske han skall hålla de få löften han har kvar som inte han har brutit. (än så länge)

Hela havet stormar åter igen för stackars statsministern och han är nu inklämd åter igen in i ett hörn där få utgångar finns. Rätt åt honom kan man ju faktiskt tycka men han får skylla sig själv och det blir bara värre.

Den rådande situationen vi har gällande invandringen är bortom all kontroll .
Man tror på största allvar från riksdagen att vi i kommunerna har ett buddha träd på bakgården där sedlar växer med obegränsade resurser är det verkligen realistiskt tänkande ?
I denna klämmande situation så föreslår denna vansinnes regering att vid behov tältläger uppföras till flyktingar.
Jag vet inte vars jag skall vända mig men Stefan Löfven du har som inte missat att Sverige ligger i dom nordligare breddgraderna ?nu infaller snart 6 månader vinter dock något kortare i de sydligare delarna av Sverige

Detta bevisar Socialdemokraternas och de andra partiernas syn för den delen gällande invandringen

Man struntar fullkomligt i hur värdigt mottagandet är i landet så länge man kan klappa varann på axeln och tycka att man är duktig och tro sig rädda världen på sin befolkning bekostnad

För mig som Sverigedemokrat som är både mån om människor och även realist så tycker jag tanken är bortom all kritik och
du Stefan Löfven borde omedelbart avgå från den tron du icke är värdig att besitta!
Och den Regering som sitter vid ditt bord borde packa sin väska och gå hem och inte komma tillbaka till maktstolarna!!

Du är inte min Statsminister! (Punkt)

Mvh Eric Axelsson

Urklipp från Mattias karlsson (SD) FB inlägg

Den pågående kampanjen som syftar till att försöka sätta likhetstecken mellan en reglerad invandringspolitik och barn som drunknar i Medelhavet är omoralisk, onödigt polariserande och grundfalsk i sina utgångspunkter.

Den direkta orsaken till att människor drunknar i Medelhavet är att skrupellösa människosmugglare, oavsett väder, packar ihop mängder av människor i icke sjödugliga farkoster och skickar iväg dem.

Merparten av båtarna kommer inte från Syrien och en stor andel av människorna ombord flyr inte från krig, de vill bara av fullt förståeliga skäl lämna fattigdomen och misären, primärt i Afrika, och söka sig en bättre tillvaro i Europa.

Bland dem som faktiskt kommer från Syrien och som faktiskt flyr från krig är det ganska få som inte har något annat val än att ta en flyktingbåt till Europa. I de allra flesta fall finns möjligheten att landvägen ta sig till ett flyktingläger i något av grannländerna. Att man inte väljer det alternativet beror sannolikt på att förhållandena i lägren inte är tillräckligt bra. Alla relativt resursstarka syrier som lyckas ta sig till Europa, inklusive dem som inte bott i Syrien på många år, får ju också ett betydligt bättre omhändertagande än de stackare (oftast kvinnor och barn) som av ekonomiska och fysiska skäl inte kan ta sig från krisområdets närhet.

Varje vuxen person som ger sig ut i båtarna på Medelhavet gör naturligtvis en kalkyl över potentiell risk och potentiell belöning. Eftersom merparten av båtarna trots allt inte går under och eftersom chanserna att kunna stanna i Europa legalt eller illegalt och på så sätt kraftigt kunna förbättra sin egen och familjens levnadsstandard, är ganska goda, så gör många bedömningen att belöningen är värd risken.

Den logiska konsekvensen av detta är att för varje migrant som får stanna i Europa, så kommer ännu fler att finna det värt risken att ta sig hit.

Även om Europa hade öppnat en luftbro och med enorma konsekvenser för ekonomin, välfärden och stabiliteten i våra länder, flugit hit alla miljontals syriska flyktingar, så hade migrantbåtarna på Medelhavet ändå fortsatt att komma, förmodligen i ännu högre utsträckning.

Extrema liberaliseringar av invandringspolitiken, som i Sverige och Tyskland och omfattande amnestier för illegala invandrare, som i bland Sverige och Spanien, har inte på något sätt bidragit till att minska problemet, tvärtom. Det har bara ökat tilldragningsfaktorn. Enligt vissa rapporter finns det bara i Libyen upp emot 1 miljon, främst afrikanska, migranter som väntar på att ta en båt mot Europa och fler anländer varje dag. Så länge chansen att få stanna i Europa är relativt stor och så länge de ekonomiska och sociala fördelarna med att ta sig hit är så enorma, så kommer de att fortsätta att komma.

Australien har under lång tid brottats med liknande problem. Tusentals migranter har drunknat i undermåliga farkoster på väg till Australien. 2013 införde den australiensiska regeringen en ny policy som innebär att man möter alla migrantbåtar på havet och lotsar dem tillbaka till landet de kom ifrån. I det fall man inte kan avgöra ursprungsland förs migranterna till Nya Guinea där de kan ansöka om asyl. Detta har nästan helt eliminerat dödligheten bland båtemigranterna. Tusentals liv har räddats och anstormningen av migranter till Australien har minskat kraftigt. Människosmugglarna kan inte längre sälja in drömmen om att den potentiella belöningen gör det värt kostnaden och risken.

Summa summarum, en ännu liberalare politik kring migration och gränsskydd kan inte förhindra att migranter dör i båtar på Medelhavet. Det kan däremot en striktare politik i kombination med intensifierad kamp mot människosmugglare och ökad hjälp i närområdet.

Vill man åtgärda problemet genom liberalisering så måste man löpa linan ut och införa helt fri invandring för alla som vill komma hit, oavsett skäl.

Detta skulle totalt rasera ekonomin, välfärden och den sociala stabiliteten i Europa och i förlängningen erodera våra möjligheter att hjälpa till i närområdet när nästa stora flyktingkatastrof uppstår.

Behövde bara få detta sagt. Mår uppriktigt dåligt över bristen på sans och nyans i debatten just nu. Ha en trevlig dag.

Mattias Karlsson (SD) Gruppledare Riksdagsgruppen

mattekarlsson