Har du gjort Skellefteåquizet?

SJÄLVDISTANS. En av de saker som kan skilja bra kommunikation från dålig är förmåga till att nyttja humor och självdistans. Det kräver verkligt mod att skratta åt sig själv. Ytterst innebär det dessutom risken att exponera sig för kritik från inskränkta och distanslösa pretton. I Skellefteås arbete med sin varumärkesplattform och identitet ingår verktyget humor. Det är ett riktigt gott tecken.

Jag rekommenderar dig att testa hur mycket Skellefteåbo du är i Skelleftequizet.

Gör det nu!

THOMAS HARTMAN

Skellefteå ger plats för nya ideer.

VARUMÄRKE. Förra veckan avslutades med ett besök i Skellefteå där det nya platsvarumärket presenterades. Det var värt resan. Samtidigt med varumärkeslanseringen presenterades även en ny webportal för platsen Skellefteå. Tårtor kördes ut till olika verksamheter i Skellefteå lagom till fredagsfikat för att skapa en snackis runt fikaborden. Ytterst en signal att nu är det dags att vara med och utveckla Skellefteå.

Platsvarumärken arbetas fram i ett gediget arbete om det ska vara någon mening med dem. Tanken är att resultatet av processen ska vara styrande för marknadsföring och inriktning för framtiden.

Skellefteås position är att man vill ge plats för människors passioner och drömmar. Det manifesteras i budskapet ”ge ideerna plats”. I den nya logotypen finns en busig punkt som kan dyka upp i olika sammanhang och skepnader.

Det är bra att man valt en devis som är uppfordrande och en uppmaning mot 72 000 Skellefteåbor. Risken är alltid att alla kommer att vänta på vad kommunen gör och förvänta sig att någon annan gör jobbet.

Men ska detta arbete lyckas krävs delaktighet och engagemang från alla olika intressenter. Förankringen är alltså väldigt viktig. Vid lanseringen var också många av Skellefteås viktiga opinionsbildare på plats.

Trots den långa och gedigna processen är det nu jobbet börjar. Det är det som händer nu som avgör om devisen blir sann.

De som jobbat fram plattformen tillsammans med Skellefteå kommun är Dixie och Krux.

THOMAS HARTMAN